Tính năng mới dịch vụ Lì Xì

I. Tính năng chuyển tiền thanh toán nợ cước cho thuê bao trả sau
 • 1. Giới thiệu tổng quan tính năng:
  • Tất cả các thuê bao di động trả trước của MobiFone đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm thực hiện giao dịch thỏa mãn các điều kiện sử dụng đều có thể thực hiện chuyển tiền.
  • Tất cả các thuê bao di động trả trước hoặc trả sau của MobiFone đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm thực hiện giao dịch thỏa mãn các điều kiện sử dụng đều có thể thực hiện yêu cầu chuyển tiền.
 • 2. Đối tượng sử dụng:
  • - Thuê bao chuyển tiền: Là thuê bao trả trước đang hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone, có thời gian hoạt động tối thiểu 45 ngày tính từ thời điểm kích hoạt thuê bao đến thời điểm thực hiện giao dịch và có: số tiền lì xì + phí lì xì ≤ số tiền trong tài khoản chính của thuê bao.
  • - Thuê bao nhận tiền: Là thuê bao trả sau đang hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone
 • 3. Hạn mức chuyển tiền/yêu cầu chuyển tiền:
  • - Số tiền chuyển/nhận tối thiểu: 1.000 đồng/giao dịch.
  • - Số tiền chuyển/nhận tối đa: 50.000 đồng/giao dịch và 500.000 đồng/thuê bao/ngày.
  • - Số tiền là bội số của 1.000
 • 4. Phí dịch vụ: 15% giá trị chuyển tiền.
 • 5. Đầu số dịch vụ: 9368, *9368#
 • 6. Kênh cung cấp: SMS, Website, Wapsite, USSD
 • 7. Cách thức thực hiện:
  • - Cú pháp SMS: gửi 9368.
  • - Thông qua USSD: *9368*sodienthoainhan*sotien# nhấn OK.
 • 3. Hạn mức chuyển tiền/yêu cầu chuyển tiền:
  • - Số tiền chuyển/nhận tối thiểu: 1.000 đồng/giao dịch.
  • - Số tiền chuyển/nhận tối đa: 50.000 đồng/giao dịch và 500.000 đồng/thuê bao/ngày.
  • - Số tiền là bội số của 1.000
 • 3. Hạn mức chuyển tiền/yêu cầu chuyển tiền:
  • - Số tiền chuyển/nhận tối thiểu: 1.000 đồng/giao dịch.
  • - Số tiền chuyển/nhận tối đa: 50.000 đồng/giao dịch và 500.000 đồng/thuê bao/ngày.
  • - Số tiền là bội số của 1.000
II. Tính năng lấy lại mật khẩu
 • 1. Giới thiệu:
  • - Việc tạo mật khẩu để bảo mật là yêu cầu của hầu hết các ứng dụng, tuy nhiên vì nhiều lý do dẫn đến việc quên mất mật khẩu mình đã đặt.
  • - Nhận thấy những bất cập đó, Lì Xì đã triển khai tính năng lấy lại mật khẩu cho khách hàng.
 • 2. Đối tượng:
  • - Các thuê bảo đủ điều kiện và đang sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Lì Xì.
 • 3. Cách thức thực hiện:
  • - Khi Quý khách yêu cầu lấy lại Mật khẩu, hệ thống sẽ xác nhận và cấp lại mật khẩu cho Quý khách sau 24 giờ kể từ thời điểm yêu cầu lấy lại mật khẩu, mật khẩu mới được trả về cho Quý khách trong khoảng từ 8h00- 22h00 để tránh làm phiền Quý khách về đêm.
  • - Cú pháp SMS: MK gửi 9368
  • - Thông qua USSD: *9368# nhấn OK chọn “ Tính năng khác” và làm theo hướng dẫn
III. Tính năng chuyển tiền nhanh cho TB sử dụng dịch vụ lần đầu tiên
 • 1. Giới thiệu:
  • – Tính năng này cho phép Quý khách sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Lì Xì lần đầu tiên thực hiện chuyển tiền cho người thân với cú pháp ngắn gọn nhất.
  • – Sau khi chuyển tiền thành công, hệ thống sẽ tự tạo mật khẩu và gửi về cho Quý Khách qua SMS.
  • – Mật khẩu sẽ được sử dụng cho các lần chuyển tiền sau.
 • 2. Đối tượng:
  • - Các thuê bảo đủ điều kiện và sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Lì Xì lần đầu tiên.
 • 3. Cách thức thực hiện:
  • - Cú pháp SMS:  gửi 9368.
  • - Thông qua USSD: *9368*sodienthoainhan*sotien# nhấn OK