Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Lì Xì

1. ĐĂNG KÝ

Để thực hiện chức năng chuyển tiền, bạn cần Đăng ký bằng số điện thoại: Chọn mục “LÌ XÌ/CHUYỂN TIỀN”, sau đó nhập Số điện thoại và bấm Đồng ý

Thông báo nhận mật khẩu trên điện thoại:

Nhận mật khẩu trên SMS được trả về số điện thoại đăng ký:

 

2. CHUYỂN TIỀN

Nhập Số điện thoại và mật khẩu, sau đó chọn Đăng nhập:

Chọn mục LÌ XÌ/CHUYỂN TIỀN, sau đó chọn Chuyển tiền và nhập các thông tin bắt buộc:

Thông báo nhận mã giao dịch OTP trên điện thoại:

Thông báo gửi qua SMS tới số điện thoại Đăng ký:

Sau khi nhập mã OTP, chọn Xác nhận giao dịch:

 

3. YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN

Chọn mục LÌ XÌ/CHUYỂN TIỀN, sau đó chọn Yêu cầu chuyển tiền và nhập các thông tin bắt buộc:

Thông báo xuất lệnh Yêu cầu chuyển tiền thành công:

 

4. TRA CỨU GIAO DỊCH

Chọn mục LÌ XÌ/CHUYỂN TIỀN, sau đó chọn tiếp Tra cứu giao dịch:

Tra cứu tất cả giao dịch phát sinh theo từng ngày: