Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Lì Xì

Kênh USSD

- Chuyển tiền nhanh: Gọi *9368*sodienthoainhan*sotien*matkhau#

- Hoặc: gọi *9368*1# hoặc *9368# chọn nhánh 1 và lựa chọn câu lệnh

- Yêu cầu chuyển tiền cho tôi: gọi *9368*2# hoặc *9368# chọn nhánh 2 và làm theo hướng dẫn

- Gửi thiệp chúc mừng: gọi *9368*3# hoặc *9368# chọn nhánh 3 và làm theo hướng dẫn

- Tra cứu lịch sử: bấm*9368*4# hoặc *9368# chọn nhánh 4 và nhấn Gửi.

- Hỗ trợ: bấm*9368*5# hoặc *9368# chọn nhánh 5 và nhấn Gửi.


Kênh SMS

STT

Nội dung

Cú pháp gửi 9368

Ghi chú

1

Chuyển tiền Lì xì cho thuê bao khác

1.1

Chuyển tiền Lì xì

MậtKhẩu SốĐTnhận SốTiềnLìXì

Ví dụ: Soạn 123123 0904123456 20000 gửi 9368

để Lì xì 20.000đ cho thuê bao 0904123456 với mật khẩu là 123123

1.2

Chuyển tiền Lì xì

SốĐTnhận SốTiềnLìXì

Ví dụ: Soạn 0904123456 20000 gửi 9368

để Lì xì 20.000đ cho thuê bao 0904123456

Áp dụng đối với thuê bao chưa đăng ký dịch vụ

1.3

Kiểm tra lịch sử đã lì xì trong ngày

KT CHUYEN

Dành cho Thuê bao chuyển Lì xì

1.4

Kiểm tra tổng số tiền đã lì xì trong tháng

KTT CHUYEN

Dành cho Thuê bao chuyển Lì xì

1.5

Kiểm tra tổng số tiền đã nhận lì xì trong ngày

KT NHAN

Dành cho Thuê bao nhận Lì xì

1.6

Kiểm tra tổng số tiền đã nhận lì xì trong tháng

KTT NHAN

Dành cho Thuê bao nhận Lì xì

2

Yêu cầu chuyển tiền cho tôi

2.1

Gửi yêu cầu chuyển tiền cho tôi

YC SốĐTĐượcYêuCầu SốTiềnLìXì

Ví dụ: Soạn YC 0904123456 20000& gửi 9368

để Yêu cầu thuê bao 0904123456 lì xì cho mình 20.000đ

2.2

Thuê bao được yêu cầu xác nhận đồng ý

MậtKhẩuMãSốGiaoDịch

Ví dụ: Soạn Y 123123453543 gửi 9368.

2.3

Thuê bao được yêu cầu xác nhận không đồng ý

N MãSốGiaoDịch

Ví dụ: Soạn N 453543 gửi 9368

2.4

Kiểm tra lịch sử đã gửi yêu cầu trong ngày

KT YC

Dành cho Thuê bao yêu cầu Lì xì

2.5

Kiểm tra tổng số tiền đã yêu cầu thành công trong tháng

KTT YC

Dành cho Thuê bao yêu cầu Lì xì

3

Cài đặt mật khẩu

3.1

Tạo mật khẩu

MK {Nội dung mật khẩu}

Ví dụ: MK 123123

3.2

Đổi mật khẩu

DOI {Mật khẩu cũ} {Mật khẩu mới}

Ví dụ: DOI 123123 1234ab

3.3

Lấy lại mật khẩu đã mất

Soạn MK gửi 9368 để lấy lại mật khẩu.

Mật khẩu sẽ được cấp lại sau 24 giờ 

4

Khác

4.1

Tìm hiểu về dịch vụ

HD

 

4.2

Xác nhận giao dịch tạo qua web/wap

MậtKhẩuMãSốGiaoDịch

Ví dụ: Y 123123 87654321

4.3

Thuê bao từ chối hoàn toàn việc nhận tin nhắn yêu cầu Lì xì cho tôi từ 01 thuê bao khác

TC SĐT

Ví dụ: TC 0904123456

4.4

Thuê bao từ chối hoàn toàn việc nhận tin nhắn yêu cầu Lì xì cho tôi từ mọi thuê bao khác

TC ALL

 

4.5

Thuê bao đăng ký lại nhận tin nhắn yêu cầu Lì xì cho tôi từ 01 thuê bao khác

DK SĐT

Ví dụ: DK 0904123456

4.6

Thuê bao đăng ký lại nhận tin nhắn yêu cầu Lì xì cho tôi từ mọi thuê bao khác

DK ALL