chuyen-tien-mobifone
CHO PHÉP CHUYỂN TIỀN GIỮA CÁC THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC MOBIFONE • • •
Tối thiểu 1 giao dịch, tối đa 10 giao dịch cùng lúc
Có thể chuyển tối đa 300,000đ/ngày.
Phí chuyển 15% giá trị giao dịch
Số dư trong tài khoản >= Tổng (Số tiền chuyển + Phí chuyển)
Tối thiểu 1,000 đ/giao dịch, tối đa 50,000 đ/giao dịch
Số tiền chuyển là bội số của 1,000 đ
Giới thiệu dịch vụ Trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền rẻ nhất với phí chuyển tiền 15%
 
Hướng dẫn sử dụng Soạn ngay ‹Mật khẩu› ‹SĐT nhận› ‹Số tiền› gửi 9368 để chuyển tiền