Giới thiệu dịch vụ

DỊCH VỤ LÌ XÌ LÀ GÌ?
 • - Dịch vụ Lì xì là dịch vụ do MobiFone cung cấp cho phép khách hàng là thuê bao di động MobiFone thực hiện các giao dịch thông qua tài khoản di động.
CÁC TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ:
 • 1. Chuyển tiền: Khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản di động của khách hàng tới tài khoản di động MobiFone khác (Cho phép chuyển tiền từ thuê bao trả trước cho thuê bao trả trước).
 • 2. Yêu cầu chuyển tiền: Khách hàng có thể gửi yêu cầu chuyển tiền tới thuê bao MobiFone khác hoàn toàn miễn phí.
ĐIỀU KIỆN VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ:
 • I. Chuyển tiền:
  • 1. Thuê bao chuyển tiền:
   • - Thuê bao trả trước có thể chuyển tiền cho thuê bao di động trả trước của MobiFone đang hoạt động tại thời điểm thực hiện giao dịch.
   • - Thuê bao đang hoạt động cả 2 chiều tại thời điểm thực hiện giao dịch
   • - Thuê bao chuyển tiền trên mạng MobiFone cho thuê bao khác phải là thuê bao trả trước, có thời gian kích hoạt tối thiểu 365 ngày.
   • - Số tiền + phí giao dịch ≤ số dư tài khoản chính.
  • 2. Thuê bao nhận tiền:
   • - Thuê bao trả trước phải đang ở trạng thái hoạt động 2 chiều tại thời điểm nhận tiền.
 • II. Yêu cầu chuyển tiền cho tôi:
  • 1. Thuê bao yêu cầu chuyển tiền:
   • - Là thuê bao trả trước của MobiFone đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm thực hiện giao dịch.
  • 2. Thuê bao nhận và thực hiện yêu cầu chuyển tiền:
   • - Là thuê bao MobiFone đáp ứng đầy đủ điều kiện của Thuê bao chuyển tiền ở Mục I, phần 1 1.