Phí dịch vụ

1. HẠN MỨC:

 • Chuyển tiền
  • Tối đa 50.000đ/mỗi giao dịch.
  • Tối thiểu 1.000đ/mỗi giao dịch.
  • Số tiền tối đa 300.000đ/ngày.
  • Số tiền chuyển phải là bội số của 1.000đ
 • Nhận tiền
  • Tối đa 50.000đ/mỗi giao dịch.
  • Tối thiểu 1.000đ/mỗi giao dịch.
  • Số tiền nhận tối đa 300.000đ/ngày.
  • Số tiền nhận phải là bội số của 1.000đ.
 • Yêu cầu chuyển tiền
  • Tối đa 50.000đ/mỗi giao dịch.
  • Tối thiểu 1.000đ/mỗi giao dịch.
  • Số tiền nhận tối đa 300.000đ/ngày.
  • Số tiền nhận phải là bội số của 1.000đ.

2. PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ:

 • Chuyển tiền: 15% giá trị tiền chuyển.
 • Yêu cầu chuyển tiền cho tôi:
  • Phí gửi yêu cầu chuyển tiền: Miễn phí.
  • Phí chuyển tiền: 15% giá trị tiền chuyển.

LƯU Ý:

 • - Hạn mức sử dụng không bao gồm phí dịch vụ.
 • - Thời gian tính hạn mức áp dụng từ 0:00:00 đến 23:59:59 cùng ngày.