Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng Game Lì Xì giai đoạn 21(từ 2022-04-08 - 2022-07-07)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Loại Giải thưởng Số điểm/Thứ tự
127/05/202284902179XXXGiải nhất ngày22846
226/05/202284776418XXXGiải nhất ngày27590
325/05/202284776467XXXGiải nhất ngày27045
424/05/202284702211XXXGiải nhất ngày28062
523/05/202284937714XXXGiải nhất ngày49470
622/05/202284776420XXXGiải nhất ngày27273
721/05/202284936060XXXGiải nhất ngày26228
820/05/202284902179XXXGiải nhất ngày23413
919/05/202284776418XXXGiải nhất ngày23128
1018/05/202284776467XXXGiải nhất ngày23944
1117/05/202284702211XXXGiải nhất ngày26934
1216/05/202284937714XXXGiải nhất ngày39620
1315/05/202284776420XXXGiải nhất ngày22289
1414/05/202284936060XXXGiải nhất ngày24019
1513/05/202284902179XXXGiải nhất ngày25382
1612/05/202284776418XXXGiải nhất ngày25150
1711/05/202284776467XXXGiải nhất ngày20985
1810/05/202284702211XXXGiải nhất ngày18524
1909/05/202284935156XXXGiải nhất ngày40328
2008/05/202284776420XXXGiải nhất ngày29789
2107/05/202284936060XXXGiải nhất ngày18063
2206/05/202284902179XXXGiải nhất ngày19770
2305/05/202284776418XXXGiải nhất ngày18820
2404/05/202284773049XXXGiải nhất ngày796
2503/05/202284702211XXXGiải nhất ngày18034
2602/05/202284937714XXXGiải nhất ngày40575
2701/05/202284776420XXXGiải nhất ngày20275
2830/04/202284936060XXXGiải nhất ngày18508
2929/04/202284902179XXXGiải nhất ngày18868
3028/04/202284776418XXXGiải nhất ngày20876
3127/04/202284766126XXXGiải nhất ngày24871
3226/04/202284702211XXXGiải nhất ngày18495
3325/04/202284937714XXXGiải nhất ngày20465
3424/04/202284776420XXXGiải nhất ngày19447
3523/04/202284776467XXXGiải nhất ngày15258
3622/04/202284902179XXXGiải nhất ngày19761
3721/04/202284776418XXXGiải nhất ngày18299
3820/04/202284766126XXXGiải nhất ngày27247
3919/04/202284702211XXXGiải nhất ngày26511
4018/04/202284937714XXXGiải nhất ngày25896
4117/04/202284776420XXXGiải nhất ngày19583
4216/04/202284936060XXXGiải nhất ngày19740
4315/04/202284902179XXXGiải nhất ngày26500
4414/04/202284776418XXXGiải nhất ngày12533
4513/04/202284776467XXXGiải nhất ngày25873
4612/04/202284766126XXXGiải nhất ngày20771
4711/04/202284937714XXXGiải nhất ngày40341
4810/04/202284776420XXXGiải nhất ngày23351
4909/04/202284936060XXXGiải nhất ngày27776
5008/04/202284902179XXXGiải nhất ngày22057