Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 8 (từ 15/03/2019 – 15/06/2019)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
119/05/201984901531XXXGiải nhất ngày3
218/05/201984706171XXXGiải nhất ngày5
317/05/201984904262XXXGiải nhất ngày4
416/05/201984902179XXXGiải nhất ngày5
515/05/201984782799XXXGiải nhất ngày5
614/05/201984799420XXXGiải nhất ngày3
713/05/201984937106XXXGiải nhất ngày2
812/05/201984782799XXXGiải nhất ngày5
911/05/201984788021XXXGiải nhất ngày3
1010/05/201984931759XXXGiải nhất ngày2
1109/05/201984778234XXXGiải nhất ngày2
1208/05/201984706171XXXGiải nhất ngày2
1307/05/201984778234XXXGiải nhất ngày5
1406/05/201984782403XXXGiải nhất ngày5
1505/05/201984782403XXXGiải nhất ngày5
1604/05/201984782799XXXGiải nhất ngày4
1703/05/201984782793XXXGiải nhất ngày4
1802/05/201984902179XXXGiải nhất ngày4
1901/05/201984937106XXXGiải nhất ngày5
2030/04/201984902179XXXGiải nhất ngày4
2129/04/201984934505XXXGiải nhất ngày4
2228/04/201984776920XXXGiải nhất ngày5
2327/04/201984904659XXXGiải nhất ngày6
2426/04/201984782485XXXGiải nhất ngày1
2525/04/201984902179XXXGiải nhất ngày1
2624/04/201984782403XXXGiải nhất ngày4
2723/04/201984934505XXXGiải nhất ngày8
2822/04/201984937106XXXGiải nhất ngày4
2921/04/201984782793XXXGiải nhất ngày5
3020/04/201984902179XXXGiải nhất ngày6
3119/04/201984904659XXXGiải nhất ngày6
3218/04/201984902179XXXGiải nhất ngày2
3317/04/201984902179XXXGiải nhất ngày4
3416/04/201984936196XXXGiải nhất ngày5
3515/04/201984778234XXXGiải nhất ngày4
3614/04/201984936867XXXGiải nhất ngày5
3713/04/201984902179XXXGiải nhất ngày1
3812/04/201984799420XXXGiải nhất ngày1
3911/04/201984936867XXXGiải nhất ngày5
4010/04/201984782793XXXGiải nhất ngày6
4109/04/201984782799XXXGiải nhất ngày8
4208/04/201984934505XXXGiải nhất ngày2
4307/04/201984936867XXXGiải nhất ngày6
4406/04/201984782403XXXGiải nhất ngày1
4505/04/201984934505XXXGiải nhất ngày5
4604/04/201984904659XXXGiải nhất ngày5
4703/04/201984706171XXXGiải nhất ngày1
4802/04/201984776920XXXGiải nhất ngày8
4901/04/201984936867XXXGiải nhất ngày9
5031/03/201984904659XXXGiải nhất ngày5
5130/03/201984902179XXXGiải nhất ngày3
5229/03/201984904659XXXGiải nhất ngày2
5328/03/201984705161XXXGiải nhất ngày2
5427/03/201984936867XXXGiải nhất ngày5
5526/03/201984931758XXXGiải nhất ngày11
5625/03/201984904659XXXGiải nhất ngày2
5724/03/201984782793XXXGiải nhất ngày3
5823/03/201984902179XXXGiải nhất ngày2
5922/03/201984782799XXXGiải nhất ngày4
6021/03/201984904659XXXGiải nhất ngày4
6120/03/201984778234XXXGiải nhất ngày2
6219/03/201984904659XXXGiải nhất ngày2
6318/03/201984904659XXXGiải nhất ngày7
6417/03/201984936196XXXGiải nhất ngày1
6616/03/201984902179XXXGiải nhất ngày6
6815/03/201984936196XXXGiải nhất ngày1