Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 12 (từ 18/12/2019 đến hết 18/03/2020)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
122/02/202084902179XXXGiải nhất ngày45849
221/02/202084936196XXXGiải nhất ngày31810
320/02/202084902198XXXGiải nhất ngày31018
419/02/202084348928XXXGiải nhất ngày30914
518/02/202084335427XXXGiải nhất ngày31628
617/02/202084902179XXXGiải nhất ngày50382
716/02/202084902179XXXGiải nhất ngày32090
815/02/202084936060XXXGiải nhất ngày32210
914/02/202084902198XXXGiải nhất ngày31108
1013/02/202084902198XXXGiải nhất ngày32767
1112/02/202084902179XXXGiải nhất ngày38128
1211/02/202084904016XXXGiải nhất ngày31780
1310/02/202084936867XXXGiải nhất ngày30267
1409/02/202084936196XXXGiải nhất ngày32653
1508/02/202084902198XXXGiải nhất ngày32009
1607/02/202084902179XXXGiải nhất ngày51487
1706/02/202084902198XXXGiải nhất ngày33579
1805/02/202084706171XXXGiải nhất ngày31631
1904/02/202084934505XXXGiải nhất ngày32856
2003/02/202084782485XXXGiải nhất ngày31200
2102/02/202084902179XXXGiải nhất ngày80390
2201/02/202084782403XXXGiải nhất ngày31317
2331/01/202084768774XXXGiải nhất ngày31465
2430/01/202084934505XXXGiải nhất ngày31264
2529/01/202084706171XXXGiải nhất ngày31971
2628/01/202084902179XXXGiải nhất ngày48963
2727/01/202084782403XXXGiải nhất ngày33672
2826/01/202084782485XXXGiải nhất ngày40958
2925/01/202084934505XXXGiải nhất ngày32589
3024/01/202084706171XXXGiải nhất ngày30803
3123/01/202084902179XXXGiải nhất ngày50379
3222/01/202084934505XXXGiải nhất ngày35032
3321/01/202084782485XXXGiải nhất ngày33869
3420/01/202084934505XXXGiải nhất ngày42834
3519/01/202084706171XXXGiải nhất ngày33157
3618/01/202084902179XXXGiải nhất ngày64672
3717/01/202084904978XXXGiải nhất ngày42401
3816/01/202084782403XXXGiải nhất ngày35232
3915/01/202084783758XXXGiải nhất ngày30000
4014/01/202084768774XXXGiải nhất ngày34708
4113/01/202084902179XXXGiải nhất ngày50193
4212/01/202084934505XXXGiải nhất ngày34800
4311/01/202084782485XXXGiải nhất ngày33083
4410/01/202084706171XXXGiải nhất ngày33569
4509/01/202084772115XXXGiải nhất ngày30000
4608/01/202084902179XXXGiải nhất ngày42908
4707/01/202084782403XXXGiải nhất ngày30727
4806/01/202084934505XXXGiải nhất ngày33677
4905/01/202084782485XXXGiải nhất ngày37034
5004/01/202084706171XXXGiải nhất ngày36007
5103/01/202084902179XXXGiải nhất ngày47629
5202/01/202084768774XXXGiải nhất ngày32850
5301/01/202084783914XXXGiải nhất ngày29400
5431/12/201984782403XXXGiải nhất ngày36016
5530/12/201984934505XXXGiải nhất ngày41202
5629/12/201984706875XXXGiải nhất ngày30000
5728/12/201984902179XXXGiải nhất ngày45568
5827/12/201984904978XXXGiải nhất ngày37244
5926/12/201984782957XXXGiải nhất ngày30000
6025/12/201984934505XXXGiải nhất ngày36822
6124/12/201984782403XXXGiải nhất ngày34428
6223/12/201984902179XXXGiải nhất ngày50250
6322/12/201984789487XXXGiải nhất ngày30000
6421/12/201984777252XXXGiải nhất ngày30000
6520/12/201984901577XXXGiải nhất ngày30000
6619/12/201984704920XXXGiải nhất ngày30000
6718/12/201984902179XXXGiải nhất ngày36962