Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 10 (từ 16/06/2019 – 16/09/2019)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
116/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1801
215/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1819
314/09/201984936867XXXGiải nhất ngày1780
413/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1833
512/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1804
611/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1764
710/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1850
809/09/201984936867XXXGiải nhất ngày1787
908/09/201984782403XXXGiải nhất ngày1832
1007/09/201984901331XXXGiải nhất ngày2016
1106/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1786
1205/09/201984936867XXXGiải nhất ngày1744
1304/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1822
1403/09/201984931759XXXGiải nhất ngày1264
1502/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1868
1601/09/201984902179XXXGiải nhất ngày1806
1731/08/201984936867XXXGiải nhất ngày1768
1830/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1792
1929/08/201984707876XXXGiải nhất ngày300
2028/08/201984702081XXXGiải nhất ngày1721
2127/08/201984936867XXXGiải nhất ngày1708
2226/08/201984782485XXXGiải nhất ngày831
2325/08/201984782403XXXGiải nhất ngày1621
2424/08/201984777387XXXGiải nhất ngày1626
2523/08/201984936867XXXGiải nhất ngày1647
2622/08/201984782403XXXGiải nhất ngày1623
2721/08/201984936867XXXGiải nhất ngày1765
2820/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1862
2919/08/201984931759XXXGiải nhất ngày1325
3018/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1852
3117/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1974
3216/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1795
3315/08/201984931759XXXGiải nhất ngày1800
3414/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1803
3513/08/201984936867XXXGiải nhất ngày2021
3612/08/201984782223XXXGiải nhất ngày1825
3711/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1847
3810/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1797
3909/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1833
4008/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1743
4107/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1785
4206/08/201984705161XXXGiải nhất ngày1469
4305/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1781
4404/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1857
4503/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1861
4602/08/201984902179XXXGiải nhất ngày1802
4701/08/201984782403XXXGiải nhất ngày1083
4831/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1827
4930/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1866
5029/07/201984782485XXXGiải nhất ngày1865
5128/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1850
5227/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1885
5326/07/201984777387XXXGiải nhất ngày1654
5425/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1883
5524/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1811
5623/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1878
5722/07/201984936867XXXGiải nhất ngày1835
5821/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1931
5920/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1849
6019/07/201984936867XXXGiải nhất ngày2055
6118/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1785
6217/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1810
6316/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1811
6415/07/201984777387XXXGiải nhất ngày1885
6514/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1807
6613/07/201984788780XXXGiải nhất ngày35
6712/07/201984705161XXXGiải nhất ngày1508
6811/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1800
6910/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1859
7009/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1797
7108/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1793
7207/07/201984935014XXXGiải nhất ngày97
7306/07/201984936867XXXGiải nhất ngày1790
7405/07/201984777387XXXGiải nhất ngày1738
7504/07/201984788029XXXGiải nhất ngày1718
7603/07/201984782485XXXGiải nhất ngày1783
7702/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1789
7801/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1838
7930/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1801
8029/06/201984931759XXXGiải nhất ngày1129
8128/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1725
8227/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1728
8326/06/201984782485XXXGiải nhất ngày1776
8425/06/201984907936XXXGiải nhất ngày62
8524/06/201984705161XXXGiải nhất ngày137
8623/06/201984936867XXXGiải nhất ngày1
8722/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1
8821/06/201984902179XXXGiải nhất ngày2
8920/06/201984705161XXXGiải nhất ngày2
9019/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1
9118/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1
9217/06/201984936238XXXGiải nhất ngày3
9316/06/201984902198XXXGiải nhất ngày4