Danh sách trúng thưởng

Chuyển tiền đến bạn vô hạn Lì Xì

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 4 (22/10/2017-20/01/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Thời gian giữ Lì Xì(giải nhất)/Số bình chọn(giải khuyến khích)
12017-11-2184898600XXXGiải nhất26398
284934358XXXGiải khuyến khích31
32017-11-2084898600XXXGiải nhất24189
484937924XXXGiải khuyến khích5
52017-11-1984898600XXXGiải nhất26762
684898600XXXGiải khuyến khích62
72017-11-1884939194XXXGiải nhất26226
884939194XXXGiải khuyến khích2
92017-11-1784939194XXXGiải nhất31568
1084939194XXXGiải khuyến khích53
112017-11-1684939194XXXGiải nhất28948
1284939194XXXGiải khuyến khích4
132017-11-1584936006XXXGiải nhất3607
14841226864XXXGiải khuyến khích37
152017-11-1484939194XXXGiải nhất14025
16841205929XXXGiải khuyến khích80
172017-11-1384939194XXXGiải nhất26189
1884939194XXXGiải khuyến khích32
192017-11-12841223720XXXGiải nhất6228
20841269777XXXGiải khuyến khích100
212017-11-1184898600XXXGiải nhất29859
22841223720XXXGiải khuyến khích54
232017-11-10841223720XXXGiải nhất24672
2484898600XXXGiải khuyến khích23
252017-11-0984898600XXXGiải nhất23909
2684898600XXXGiải khuyến khích53
272017-11-0884898600XXXGiải nhất26050
28841223720XXXGiải khuyến khích16
292017-11-07841223720XXXGiải nhất21544
3084935085XXXGiải khuyến khích83
312017-11-06841223720XXXGiải nhất7389
32841223720XXXGiải khuyến khích28
332017-11-0584898600XXXGiải nhất17057
34841205283XXXGiải khuyến khích94
352017-11-0484898600XXXGiải nhất25151
3684898600XXXGiải khuyến khích38
372017-11-0384901756XXXGiải nhất4429
38841264278XXXGiải khuyến khích66
392017-11-02841223720XXXGiải nhất10030
40841223720XXXGiải khuyến khích38
412017-11-01841223720XXXGiải nhất21509
4284908209XXXGiải khuyến khích57
432017-10-3184898600XXXGiải nhất29028
4484904276XXXGiải khuyến khích71
452017-10-3084898600XXXGiải nhất27801
4684898600XXXGiải khuyến khích61
472017-10-2984898600XXXGiải nhất28361
4884898600XXXGiải khuyến khích60
492017-10-2884898600XXXGiải nhất26633
5084898600XXXGiải khuyến khích60
512017-10-2784898600XXXGiải nhất29500
5284898600XXXGiải khuyến khích22
532017-10-2684898600XXXGiải nhất25610
5484898600XXXGiải khuyến khích58
552017-10-2584898600XXXGiải nhất26553
56841282386XXXGiải khuyến khích58
572017-10-2484898600XXXGiải nhất34281
5884905010XXXGiải khuyến khích23
592017-10-23841223720XXXGiải nhất7247
60841223720XXXGiải khuyến khích14
612017-10-22841223720XXXGiải nhất35229
62841223720XXXGiải khuyến khích13

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 3 (24/07/2017-21/10/2017)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Thời gian giữ Lì Xì(giải nhất)/Số bình chọn(giải khuyến khích)
12017-10-21841223720XXXGiải nhất38637
2841223720XXXGiải khuyến khích68
32017-10-20841223720XXXGiải nhất20405
4841223720XXXGiải khuyến khích66
52017-10-19841223720XXXGiải nhất18328
6841282386XXXGiải khuyến khích1
72017-10-18841203166XXXGiải nhất18329
8841223720XXXGiải khuyến khích1
92017-10-17841223720XXXGiải nhất17809
10841269023XXXGiải khuyến khích1
112017-10-16841203166XXXGiải nhất17478
12841269023XXXGiải khuyến khích1
132017-10-15841203166XXXGiải nhất43355
14841203166XXXGiải khuyến khích1
152017-10-14841203166XXXGiải nhất20463
16841203166XXXGiải khuyến khích1
172017-10-13841203166XXXGiải nhất34817
18841203166XXXGiải khuyến khích1
192017-10-12841203166XXXGiải nhất12908
20841269023XXXGiải khuyến khích1
212017-10-11841203166XXXGiải nhất25712
22841282386XXXGiải khuyến khích1
232017-10-10841223720XXXGiải nhất16616
24841269023XXXGiải khuyến khích1
252017-10-09841203166XXXGiải nhất19108
26841282386XXXGiải khuyến khích1
272017-10-08841223720XXXGiải nhất13322
28841282386XXXGiải khuyến khích1
292017-10-07841203166XXXGiải nhất23354
30841203166XXXGiải khuyến khích1
312017-10-06841203166XXXGiải nhất22961
32841203166XXXGiải khuyến khích1
332017-10-05841203166XXXGiải nhất13776
34841223720XXXGiải khuyến khích1
352017-10-04841203166XXXGiải nhất32992
36841223720XXXGiải khuyến khích1
372017-10-03841223720XXXGiải nhất16753
38841223720XXXGiải khuyến khích1
392017-10-02841203166XXXGiải nhất18724
40841203166XXXGiải khuyến khích1
412017-10-01841203166XXXGiải nhất7863
42841203166XXXGiải khuyến khích1
432017-09-30841203166XXXGiải nhất20385
44841203166XXXGiải khuyến khích1
452017-09-29841203166XXXGiải nhất23796
46841203166XXXGiải khuyến khích1
472017-09-28841203166XXXGiải nhất29738
48841223720XXXGiải khuyến khích1
492017-09-27841203166XXXGiải nhất18502
50841215901XXXGiải khuyến khích1
512017-09-26841203166XXXGiải nhất18731
52841223720XXXGiải khuyến khích1
532017-09-25841223720XXXGiải nhất19493
54841223720XXXGiải khuyến khích1
552017-09-24841289505XXXGiải nhất8278
56841203166XXXGiải khuyến khích1
572017-09-23841203166XXXGiải nhất8770
5884935373XXXGiải khuyến khích12
592017-09-22841203166XXXGiải nhất22225
60841223720XXXGiải khuyến khích1
612017-09-2184898600XXXGiải nhất24734
62841223720XXXGiải khuyến khích1
632017-09-20841223720XXXGiải nhất18121
64841223720XXXGiải khuyến khích1
652017-09-19841203166XXXGiải nhất17017
66841223720XXXGiải khuyến khích1
672017-09-18841223720XXXGiải nhất18803
68841223720XXXGiải khuyến khích2
692017-09-17841203166XXXGiải nhất42921
70841203166XXXGiải khuyến khích1
712017-09-16841203166XXXGiải nhất27908
72841203166XXXGiải khuyến khích1
732017-09-15841203166XXXGiải nhất22349
74841223720XXXGiải khuyến khích1
752017-09-14841203166XXXGiải nhất30323
76841223720XXXGiải khuyến khích1
772017-09-13841223720XXXGiải nhất14755
78841223720XXXGiải khuyến khích94
792017-09-12841223720XXXGiải nhất18328
80841223720XXXGiải khuyến khích92
812017-09-11841203166XXXGiải nhất18331
82841203166XXXGiải khuyến khích1
832017-09-10841269357XXXGiải nhất5044
84841225276XXXGiải khuyến khích88
852017-09-09841203166XXXGiải nhất21477
86841203166XXXGiải khuyến khích1
872017-09-08841203166XXXGiải nhất23239
88841203166XXXGiải khuyến khích1
892017-09-07841203166XXXGiải nhất15918
90841223720XXXGiải khuyến khích1
912017-09-06841223720XXXGiải nhất14271
92841223720XXXGiải khuyến khích80
932017-09-05841203166XXXGiải nhất19419
94841203166XXXGiải khuyến khích1
952017-09-04841223720XXXGiải nhất31371
96841223720XXXGiải khuyến khích78
972017-09-03841223720XXXGiải nhất24632
98841223720XXXGiải khuyến khích76
992017-09-02841203166XXXGiải nhất38724
100841203166XXXGiải khuyến khích1
1012017-09-01841203166XXXGiải nhất22804
102841203166XXXGiải khuyến khích1
1032017-08-31841203166XXXGiải nhất28262
104841223720XXXGiải khuyến khích1
1052017-08-30841223720XXXGiải nhất9956
106841223720XXXGiải khuyến khích64
1072017-08-29841203166XXXGiải nhất12308
10884936003XXXGiải khuyến khích1
1092017-08-28841223720XXXGiải nhất11982
110841203166XXXGiải khuyến khích1
1112017-08-27841289132XXXGiải nhất4746
112841202959XXXGiải khuyến khích64
1132017-08-26841223720XXXGiải nhất22094
11484904976XXXGiải khuyến khích89
1152017-08-2584898600XXXGiải nhất35905
11684898600XXXGiải khuyến khích89
1172017-08-24841223720XXXGiải nhất15337
118841223720XXXGiải khuyến khích60
1192017-08-23841223720XXXGiải nhất16146
12084901756XXXGiải khuyến khích58
1212017-08-2284904976XXXGiải nhất27746
12284901756XXXGiải khuyến khích89
1232017-08-2184904976XXXGiải nhất32802
12484904976XXXGiải khuyến khích89
1252017-08-2084904976XXXGiải nhất37966
12684904976XXXGiải khuyến khích89
1272017-08-1984904976XXXGiải nhất37873
12884904976XXXGiải khuyến khích89
1292017-08-1884904976XXXGiải nhất37789
13084904976XXXGiải khuyến khích89
1312017-08-1784904976XXXGiải nhất36537
13284904976XXXGiải khuyến khích89
1332017-08-1684904976XXXGiải nhất37884
13484904976XXXGiải khuyến khích89
1352017-08-1584904976XXXGiải nhất35357
13684904976XXXGiải khuyến khích89
1372017-08-1484904976XXXGiải nhất33597
13884904976XXXGiải khuyến khích89
1392017-08-1384904976XXXGiải nhất30162
14084904976XXXGiải khuyến khích89
1412017-08-1284904976XXXGiải nhất36095
14284904976XXXGiải khuyến khích89
1432017-08-11841203166XXXGiải nhất12695
144841283346XXXGiải khuyến khích1
1452017-08-10841203166XXXGiải nhất32082
14684901756XXXGiải khuyến khích1
1472017-08-09841203166XXXGiải nhất39607
14884901756XXXGiải khuyến khích1
1492017-08-08841203166XXXGiải nhất29907
15084901756XXXGiải khuyến khích1
1512017-08-0784898600XXXGiải nhất18508
15284898600XXXGiải khuyến khích89
1532017-08-0684904976XXXGiải nhất34333
15484904976XXXGiải khuyến khích89
1552017-08-0584901756XXXGiải nhất11504
156841203166XXXGiải khuyến khích1
1572017-08-04841203166XXXGiải nhất19460
15884936003XXXGiải khuyến khích1
1592017-08-0384938628XXXGiải nhất12191
16084901756XXXGiải khuyến khích1
1612017-08-02841203166XXXGiải nhất22984
16284936003XXXGiải khuyến khích1
1632017-08-0184938628XXXGiải nhất11842
164841203166XXXGiải khuyến khích1
1652017-07-3184936003XXXGiải nhất16345
166841203166XXXGiải khuyến khích1
1672017-07-30841203166XXXGiải nhất23061
168841203166XXXGiải khuyến khích1
1692017-07-29841203166XXXGiải nhất32629
17084905013XXXGiải khuyến khích1
1712017-07-28841203166XXXGiải nhất19029
172841203166XXXGiải khuyến khích1
1732017-07-27841203166XXXGiải nhất17182
17484938705XXXGiải khuyến khích12
1752017-07-26841203166XXXGiải nhất13502
17684904226XXXGiải khuyến khích1
1772017-07-2584937888XXXGiải nhất9538
178841205895XXXGiải khuyến khích12
1792017-07-2484936003XXXGiải nhất3583
18084901756XXXGiải khuyến khích12