Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng chương trình “VUI XUÂN SANG- RƯỚC LỘC VÀNG”

Từ 0:00:00 ngày 28/01/2019 đến hết 23h59:59 ngày 24/03/2019

STT Giải thưởng Thuê bao trúng thưởng Thông tin Giá trị thưởng
1 Đồng vàng may mắn- Tuần 1 0907008XXX Trần Vi Tâm Địa chỉ: Vũng Tàu 0.5 chỉ vàng
2 Đồng vàng may mắn- Tuần 2 0903249XXX Địa chỉ: Hai Bà Trưng- Hà Nội 0.5 chỉ vàng
3 Đồng vàng may mắn- Tuần 3 0899793XXX Địa chỉ: Đà Lạt- Lâm Đồng 0.5 chỉ vàng
4 Đồng vàng may mắn- Tuần 4 Đang xác định Đang xác định 0.5 chỉ vàng
5 Đồng vàng may mắn- Tuần 5 Đang xác định Đang xác định 0.5 chỉ vàng
6 Đồng vàng may mắn- Tuần 6 Đang xác định Đang xác định 0.5 chỉ vàng
7 Đồng vàng may mắn- Tuần 7 Đang xác định Đang xác định 0.5 chỉ vàng
8 Đồng vàng may mắn- Tuần 8 Đang xác định Đang xác định 0.5 chỉ vàng
9 Giải thần tài 1 Đang xác định Đang xác định 1 chỉ vàng
10 Giải thần tài 2 Đang xác định Đang xác định 1 chỉ vàng