Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 01 (từ 19/03/2020 đến hết 19/06/2020)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
106/06/202084931758XXXGiải nhất ngày32044
205/06/202084904978XXXGiải nhất ngày49570
304/06/202084934505XXXGiải nhất ngày45854
403/06/202084777387XXXGiải nhất ngày79744
502/06/202084934505XXXGiải nhất ngày60440
601/06/202084936423XXXGiải nhất ngày76511
731/05/202084931759XXXGiải nhất ngày79500
830/05/202084931758XXXGiải nhất ngày67806
929/05/202084934505XXXGiải nhất ngày40687
1028/05/202084934505XXXGiải nhất ngày37302
1127/05/202084904978XXXGiải nhất ngày38139
1226/05/202084782485XXXGiải nhất ngày79584
1325/05/202084782403XXXGiải nhất ngày58504
1424/05/202084705161XXXGiải nhất ngày66737
1523/05/202084777387XXXGiải nhất ngày79744
1622/05/202084936423XXXGiải nhất ngày41634
1721/05/202084934505XXXGiải nhất ngày50725
1820/05/202084931758XXXGiải nhất ngày40887
1919/05/202084934505XXXGiải nhất ngày40805
2018/05/202084934505XXXGiải nhất ngày57740
2117/05/202084931738XXXGiải nhất ngày43905
2216/05/202084931759XXXGiải nhất ngày75797
2315/05/202084782485XXXGiải nhất ngày43972
2414/05/202084934505XXXGiải nhất ngày71489
2513/05/202084936423XXXGiải nhất ngày50026
2612/05/202084934505XXXGiải nhất ngày79493
2711/05/202084904978XXXGiải nhất ngày40127
2810/05/202084931738XXXGiải nhất ngày49707
2909/05/202084934505XXXGiải nhất ngày41150
3008/05/202084782403XXXGiải nhất ngày31928
3107/05/202084931758XXXGiải nhất ngày48893
3206/05/202084782485XXXGiải nhất ngày77527
3305/05/202084934505XXXGiải nhất ngày49100
3404/05/202084934505XXXGiải nhất ngày49789
3503/05/202084705161XXXGiải nhất ngày79666
3602/05/202084776920XXXGiải nhất ngày79920
3701/05/202084763210XXXGiải nhất ngày50078
3830/04/202084931117XXXGiải nhất ngày49906
3929/04/202084902179XXXGiải nhất ngày30070
4028/04/202084904978XXXGiải nhất ngày47422
4127/04/202084934342XXXGiải nhất ngày57929
4226/04/202084763210XXXGiải nhất ngày50038
4325/04/202084931117XXXGiải nhất ngày50040
4424/04/202084936196XXXGiải nhất ngày30008
4523/04/202084902179XXXGiải nhất ngày61076
4622/04/202084904978XXXGiải nhất ngày43141
4721/04/202084934342XXXGiải nhất ngày40868
4820/04/202084934349XXXGiải nhất ngày44366
4919/04/202084934349XXXGiải nhất ngày79929
5018/04/202084904016XXXGiải nhất ngày79472
5117/04/202084936196XXXGiải nhất ngày44690
5216/04/202084902179XXXGiải nhất ngày57702
5315/04/202084902179XXXGiải nhất ngày74101
5414/04/202084902179XXXGiải nhất ngày77947
5513/04/202084902179XXXGiải nhất ngày78674
5612/04/202084902179XXXGiải nhất ngày48938
5711/04/202084763210XXXGiải nhất ngày51556
5810/04/202084931117XXXGiải nhất ngày68884
5909/04/202084934342XXXGiải nhất ngày44074
6008/04/202084934349XXXGiải nhất ngày47268
6107/04/202084934349XXXGiải nhất ngày51871
6206/04/202084904016XXXGiải nhất ngày79334
6305/04/202084936196XXXGiải nhất ngày79589
6404/04/202084902179XXXGiải nhất ngày79287
6503/04/202084902179XXXGiải nhất ngày79557
6602/04/202084902179XXXGiải nhất ngày79582
6701/04/202084902179XXXGiải nhất ngày79499
6831/03/202084934349XXXGiải nhất ngày79372
6930/03/202084934342XXXGiải nhất ngày79179
7029/03/202084902179XXXGiải nhất ngày79694
7128/03/202084934349XXXGiải nhất ngày76035
7227/03/202084931117XXXGiải nhất ngày78980
7326/03/202084763210XXXGiải nhất ngày79941
7425/03/202084904016XXXGiải nhất ngày79900
7524/03/202084936196XXXGiải nhất ngày75870
7623/03/202084902179XXXGiải nhất ngày74984
7722/03/202084902179XXXGiải nhất ngày79760
7821/03/202084902179XXXGiải nhất ngày79591
7920/03/202084902179XXXGiải nhất ngày79883
8019/03/202084902179XXXGiải nhất ngày72384