Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 11 (từ 17/09/2019 đến 17/12/2019)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
122/11/201984902179XXXGiải nhất ngày43386
221/11/201984706171XXXGiải nhất ngày44426
320/11/201984934505XXXGiải nhất ngày35616
419/11/201984782403XXXGiải nhất ngày36982
518/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33575
617/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33340
716/11/201984902179XXXGiải nhất ngày80279
815/11/201984904016XXXGiải nhất ngày34466
914/11/201984936867XXXGiải nhất ngày31558
1013/11/201984799420XXXGiải nhất ngày33778
1112/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33446
1211/11/201984902179XXXGiải nhất ngày50119
1310/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33612
1409/11/201984904016XXXGiải nhất ngày33710
1508/11/201984936867XXXGiải nhất ngày31633
1607/11/201984902198XXXGiải nhất ngày33246
1706/11/201984902179XXXGiải nhất ngày50388
1805/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33659
1904/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33994
2003/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33698
2102/11/201984902198XXXGiải nhất ngày32947
2201/11/201984902179XXXGiải nhất ngày50318
2331/10/201984936867XXXGiải nhất ngày33875
2430/10/201984904016XXXGiải nhất ngày34112
2529/10/201984934504XXXGiải nhất ngày37554
2628/10/201984933561XXXGiải nhất ngày32283
2727/10/201984902179XXXGiải nhất ngày80342
2826/10/201984936867XXXGiải nhất ngày37535
2925/10/201984901533XXXGiải nhất ngày35381
3024/10/201984904016XXXGiải nhất ngày32387
3123/10/201984934347XXXGiải nhất ngày30300
3222/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50393
3321/10/201984934347XXXGiải nhất ngày34631
3420/10/201984778234XXXGiải nhất ngày34820
3519/10/201984934504XXXGiải nhất ngày34854
3618/10/201984934504XXXGiải nhất ngày36790
3717/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50372
3816/10/201984782799XXXGiải nhất ngày33278
3915/10/201984901531XXXGiải nhất ngày33927
4014/10/201984782793XXXGiải nhất ngày36145
4113/10/201984782403XXXGiải nhất ngày34052
4212/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50384
4311/10/201984904659XXXGiải nhất ngày39915
4410/10/201984902198XXXGiải nhất ngày35145
4509/10/201984937114XXXGiải nhất ngày37945
4608/10/201984939382XXXGiải nhất ngày37481
4707/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50368
4806/10/201984934504XXXGiải nhất ngày40000
4905/10/201984799420XXXGiải nhất ngày34184
5004/10/201984782403XXXGiải nhất ngày37168
5103/10/201984706171XXXGiải nhất ngày37179
5202/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50166
5301/10/201984768774XXXGiải nhất ngày37168
5430/09/201984782485XXXGiải nhất ngày37082
5529/09/201984782403XXXGiải nhất ngày37119
5628/09/201984706171XXXGiải nhất ngày33960
5727/09/201984902179XXXGiải nhất ngày50359
5826/09/201984768774XXXGiải nhất ngày36217
5925/09/201984782485XXXGiải nhất ngày35790
6024/09/201984782403XXXGiải nhất ngày34494
6123/09/201984706171XXXGiải nhất ngày35555
6222/09/201984902179XXXGiải nhất ngày49255
6321/09/201984769523XXXGiải nhất ngày30000
6420/09/201984768774XXXGiải nhất ngày35869
6519/09/201984782485XXXGiải nhất ngày37091
6618/09/201984782403XXXGiải nhất ngày33439
6717/09/201984902179XXXGiải nhất ngày49082