Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 8 (từ 13/11/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
12019-01-2084937106XXXGiải nhất ngày6
284936867XXXGiải khuyến khích16
32019-01-1984782403XXXGiải nhất ngày3
484768774XXXGiải khuyến khích12
52019-01-1884788029XXXGiải nhất ngày5
684902179XXXGiải khuyến khích15
72019-01-1784902179XXXGiải nhất ngày10
884904659XXXGiải khuyến khích18
92019-01-1684782793XXXGiải nhất ngày21
1084762907XXXGiải khuyến khích456
112019-01-1584936196XXXGiải nhất ngày5
1284788029XXXGiải khuyến khích17
132019-01-1484706171XXXGiải nhất ngày11
1484902179XXXGiải khuyến khích23
152019-01-1384776920XXXGiải nhất ngày16
1684782793XXXGiải khuyến khích26
172019-01-1284782485XXXGiải nhất ngày13
1884931758XXXGiải khuyến khích38
192019-01-1184788029XXXGiải nhất ngày15
2084776920XXXGiải khuyến khích46
212019-01-1084902179XXXGiải nhất ngày2
2284902179XXXGiải khuyến khích16
232019-01-0984788029XXXGiải nhất ngày3
2484788021XXXGiải khuyến khích14
252019-01-0884782799XXXGiải nhất ngày3
2684799420XXXGiải khuyến khích8
272019-01-0784931759XXXGiải nhất ngày3
2884705161XXXGiải khuyến khích13
292019-01-0684904659XXXGiải nhất ngày3
3084902179XXXGiải khuyến khích17
312019-01-0584788021XXXGiải nhất ngày3
3284904659XXXGiải khuyến khích15
332019-01-0484799420XXXGiải nhất ngày3
3484782799XXXGiải khuyến khích16
352019-01-0384902179XXXGiải nhất ngày3
3684902179XXXGiải khuyến khích15
372019-01-0284782403XXXGiải nhất ngày6
3884931758XXXGiải khuyến khích18
392019-01-0184902179XXXGiải nhất ngày1
4084782799XXXGiải khuyến khích18
412018-12-3184705161XXXGiải nhất ngày2
4284934505XXXGiải khuyến khích5
432018-12-3084776920XXXGiải nhất ngày7
4484705161XXXGiải khuyến khích21
452018-12-2984902179XXXGiải nhất ngày4
4684931758XXXGiải khuyến khích16
472018-12-2884778234XXXGiải nhất ngày5
4884902179XXXGiải khuyến khích17
492018-12-2784776920XXXGiải nhất ngày6
5084902179XXXGiải khuyến khích16
512018-12-2684936423XXXGiải nhất ngày6
5284931758XXXGiải khuyến khích15
532018-12-2584904659XXXGiải nhất ngày2
5484902179XXXGiải khuyến khích10
552018-12-2484902179XXXGiải nhất ngày6
5684782799XXXGiải khuyến khích16
572018-12-2384782793XXXGiải nhất ngày4
5884799420XXXGiải khuyến khích8
592018-12-2284778234XXXGiải nhất ngày3
6084936196XXXGiải khuyến khích8
612018-12-2184934505XXXGiải nhất ngày5
6284768774XXXGiải khuyến khích12
632018-12-2084904659XXXGiải nhất ngày7
6484902179XXXGiải khuyến khích16
652018-12-1984776920XXXGiải nhất ngày7
6684782403XXXGiải khuyến khích15
672018-12-1884778234XXXGiải nhất ngày7
6884776920XXXGiải khuyến khích12
692018-12-1784934505XXXGiải nhất ngày6
7084934505XXXGiải khuyến khích15
712018-12-1684904659XXXGiải nhất ngày6
7284902179XXXGiải khuyến khích14
732018-12-1584902179XXXGiải nhất ngày6
7484902179XXXGiải khuyến khích18
752018-12-1484768774XXXGiải nhất ngày8
7684902179XXXGiải khuyến khích17
772018-12-1384788029XXXGiải nhất ngày13
7884936196XXXGiải khuyến khích18
792018-12-1284788021XXXGiải nhất ngày16
8084799420XXXGiải khuyến khích19
812018-12-1184934505XXXGiải nhất ngày11
8284902179XXXGiải khuyến khích18
832018-12-1084777387XXXGiải nhất ngày11
8484782403XXXGiải khuyến khích18
852018-12-0984782403XXXGiải nhất ngày10
8684799420XXXGiải khuyến khích17
872018-12-0884934505XXXGiải nhất ngày8
8884776920XXXGiải khuyến khích19
892018-12-0784936423XXXGiải nhất ngày5
9084931758XXXGiải khuyến khích18
912018-12-0684778234XXXGiải nhất ngày6
9284782793XXXGiải khuyến khích8
932018-12-0584936196XXXGiải nhất ngày14
9484937106XXXGiải khuyến khích20
952018-12-0484782485XXXGiải nhất ngày10
9684782403XXXGiải khuyến khích16
972018-12-0384931759XXXGiải nhất ngày12
9884788021XXXGiải khuyến khích13
992018-12-0284902179XXXGiải nhất ngày8
10084902179XXXGiải khuyến khích9
1012018-12-0184778234XXXGiải nhất ngày9
10284904659XXXGiải khuyến khích15
1032018-11-3084782403XXXGiải nhất ngày23
10484705161XXXGiải khuyến khích44
1052018-11-2984902179XXXGiải nhất ngày20
10684788029XXXGiải khuyến khích50
1072018-11-2884902179XXXGiải nhất ngày46
10884934505XXXGiải khuyến khích57
1092018-11-2784782793XXXGiải nhất ngày42
11084902179XXXGiải khuyến khích56
1112018-11-2684902179XXXGiải nhất ngày44
11284782799XXXGiải khuyến khích52
1132018-11-2584934505XXXGiải nhất ngày48
11484902179XXXGiải khuyến khích52
1152018-11-2484799420XXXGiải nhất ngày46
11684788021XXXGiải khuyến khích59
1172018-11-2384902179XXXGiải nhất ngày49
11884782799XXXGiải khuyến khích54
1192018-11-2284936423XXXGiải nhất ngày51
12084904659XXXGiải khuyến khích56
1212018-11-2184937106XXXGiải nhất ngày51
12284768774XXXGiải khuyến khích57
1232018-11-2084778234XXXGiải nhất ngày50
12484799420XXXGiải khuyến khích54
1252018-11-1984904659XXXGiải nhất ngày45
12684778234XXXGiải khuyến khích52
1272018-11-1884931758XXXGiải nhất ngày43
12884902179XXXGiải khuyến khích50
1292018-11-1784904659XXXGiải nhất ngày52
13084778234XXXGiải khuyến khích58
1312018-11-1684778234XXXGiải nhất ngày49
13284768774XXXGiải khuyến khích59
1332018-11-1584902179XXXGiải nhất ngày50
13484799420XXXGiải khuyến khích54
1352018-11-1484782799XXXGiải nhất ngày52
13684931758XXXGiải khuyến khích62
1372018-11-1384936867XXXGiải nhất ngày50
13884904659XXXGiải khuyến khích61