Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 01 (từ 19/03/2020 đến hết 19/06/2020)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
119/06/202084777387XXXGiải nhất ngày30132
218/06/202084782403XXXGiải nhất ngày30185
317/06/202084931758XXXGiải nhất ngày30150
416/06/202084904978XXXGiải nhất ngày48137
515/06/202084776920XXXGiải nhất ngày40612
614/06/202084931738XXXGiải nhất ngày49894
713/06/202084705161XXXGiải nhất ngày79875
812/06/202084931759XXXGiải nhất ngày30109
911/06/202084782403XXXGiải nhất ngày30481
1010/06/202084904978XXXGiải nhất ngày49858
1109/06/202084782485XXXGiải nhất ngày40444
1208/06/202084934505XXXGiải nhất ngày40337
1307/06/202084936423XXXGiải nhất ngày40381
1406/06/202084931758XXXGiải nhất ngày32044
1505/06/202084904978XXXGiải nhất ngày49570
1604/06/202084934505XXXGiải nhất ngày45854
1703/06/202084777387XXXGiải nhất ngày79744
1802/06/202084934505XXXGiải nhất ngày60440
1901/06/202084936423XXXGiải nhất ngày76511
2031/05/202084931759XXXGiải nhất ngày79500
2130/05/202084931758XXXGiải nhất ngày67806
2229/05/202084934505XXXGiải nhất ngày40687
2328/05/202084934505XXXGiải nhất ngày37302
2427/05/202084904978XXXGiải nhất ngày38139
2526/05/202084782485XXXGiải nhất ngày79584
2625/05/202084782403XXXGiải nhất ngày58504
2724/05/202084705161XXXGiải nhất ngày66737
2823/05/202084777387XXXGiải nhất ngày79744
2922/05/202084936423XXXGiải nhất ngày41634
3021/05/202084934505XXXGiải nhất ngày50725
3120/05/202084931758XXXGiải nhất ngày40887
3219/05/202084934505XXXGiải nhất ngày40805
3318/05/202084934505XXXGiải nhất ngày57740
3417/05/202084931738XXXGiải nhất ngày43905
3516/05/202084931759XXXGiải nhất ngày75797
3615/05/202084782485XXXGiải nhất ngày43972
3714/05/202084934505XXXGiải nhất ngày71489
3813/05/202084936423XXXGiải nhất ngày50026
3912/05/202084934505XXXGiải nhất ngày79493
4011/05/202084904978XXXGiải nhất ngày40127
4110/05/202084931738XXXGiải nhất ngày49707
4209/05/202084934505XXXGiải nhất ngày41150
4308/05/202084782403XXXGiải nhất ngày31928
4407/05/202084931758XXXGiải nhất ngày48893
4506/05/202084782485XXXGiải nhất ngày77527
4605/05/202084934505XXXGiải nhất ngày49100
4704/05/202084934505XXXGiải nhất ngày49789
4803/05/202084705161XXXGiải nhất ngày79666
4902/05/202084776920XXXGiải nhất ngày79920
5001/05/202084763210XXXGiải nhất ngày50078
5130/04/202084931117XXXGiải nhất ngày49906
5229/04/202084902179XXXGiải nhất ngày30070
5328/04/202084904978XXXGiải nhất ngày47422
5427/04/202084934342XXXGiải nhất ngày57929
5526/04/202084763210XXXGiải nhất ngày50038
5625/04/202084931117XXXGiải nhất ngày50040
5724/04/202084936196XXXGiải nhất ngày30008
5823/04/202084902179XXXGiải nhất ngày61076
5922/04/202084904978XXXGiải nhất ngày43141
6021/04/202084934342XXXGiải nhất ngày40868
6120/04/202084934349XXXGiải nhất ngày44366
6219/04/202084934349XXXGiải nhất ngày79929
6318/04/202084904016XXXGiải nhất ngày79472
6417/04/202084936196XXXGiải nhất ngày44690
6516/04/202084902179XXXGiải nhất ngày57702
6615/04/202084902179XXXGiải nhất ngày74101
6714/04/202084902179XXXGiải nhất ngày77947
6813/04/202084902179XXXGiải nhất ngày78674
6912/04/202084902179XXXGiải nhất ngày48938
7011/04/202084763210XXXGiải nhất ngày51556
7110/04/202084931117XXXGiải nhất ngày68884
7209/04/202084934342XXXGiải nhất ngày44074
7308/04/202084934349XXXGiải nhất ngày47268
7407/04/202084934349XXXGiải nhất ngày51871
7506/04/202084904016XXXGiải nhất ngày79334
7605/04/202084936196XXXGiải nhất ngày79589
7704/04/202084902179XXXGiải nhất ngày79287
7803/04/202084902179XXXGiải nhất ngày79557
7902/04/202084902179XXXGiải nhất ngày79582
8001/04/202084902179XXXGiải nhất ngày79499
8131/03/202084934349XXXGiải nhất ngày79372
8230/03/202084934342XXXGiải nhất ngày79179
8329/03/202084902179XXXGiải nhất ngày79694
8428/03/202084934349XXXGiải nhất ngày76035
8527/03/202084931117XXXGiải nhất ngày78980
8626/03/202084763210XXXGiải nhất ngày79941
8725/03/202084904016XXXGiải nhất ngày79900
8824/03/202084936196XXXGiải nhất ngày75870
8923/03/202084902179XXXGiải nhất ngày74984
9022/03/202084902179XXXGiải nhất ngày79760
9121/03/202084902179XXXGiải nhất ngày79591
9220/03/202084902179XXXGiải nhất ngày79883
9319/03/202084902179XXXGiải nhất ngày72384