Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 7 (từ 25/07/2018 đến 24/10/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
12018-09-1984936196XXXGiải nhất ngày296
2841282403XXXGiải khuyến khích308
32018-09-1884936867XXXGiải nhất ngày297
484902179XXXGiải khuyến khích307
52018-09-17841282403XXXGiải nhất ngày300
6841288021XXXGiải khuyến khích331
72018-09-1684904659XXXGiải nhất ngày323
884902179XXXGiải khuyến khích360
92018-09-1584934505XXXGiải nhất ngày315
10841227387XXXGiải khuyến khích399
112018-09-14841227387XXXGiải nhất ngày355
12841282799XXXGiải khuyến khích478
132018-09-1384706171XXXGiải nhất ngày353
14841219420XXXGiải khuyến khích425
152018-09-12841219420XXXGiải nhất ngày407
16841228234XXXGiải khuyến khích428
172018-09-1184936196XXXGiải nhất ngày381
1884902179XXXGiải khuyến khích427
192018-09-1084931758XXXGiải nhất ngày438
2084904659XXXGiải khuyến khích484
212018-09-0984936867XXXGiải nhất ngày473
22841268774XXXGiải khuyến khích604
232018-09-0884902179XXXGiải nhất ngày483
2484902179XXXGiải khuyến khích582
252018-09-07841282793XXXGiải nhất ngày503
26841288021XXXGiải khuyến khích554
272018-09-06841288029XXXGiải nhất ngày554
2884902179XXXGiải khuyến khích605
292018-09-0584936423XXXGiải nhất ngày574
30841282793XXXGiải khuyến khích683
312018-09-04841228234XXXGiải nhất ngày585
3284902179XXXGiải khuyến khích614
332018-09-0384902179XXXGiải nhất ngày584
3484904659XXXGiải khuyến khích629
352018-09-02841282793XXXGiải nhất ngày598
3684705161XXXGiải khuyến khích673
372018-09-0184902179XXXGiải nhất ngày616
3884936423XXXGiải khuyến khích844
392018-08-3184902179XXXGiải nhất ngày632
40841282403XXXGiải khuyến khích918
412018-08-3084902179XXXGiải nhất ngày601
42841226920XXXGiải khuyến khích1049
432018-08-2984936423XXXGiải nhất ngày826
44841282799XXXGiải khuyến khích1024
452018-08-2884931758XXXGiải nhất ngày1081
4684936196XXXGiải khuyến khích1260
472018-08-27841282799XXXGiải nhất ngày1240
4884902179XXXGiải khuyến khích1376
492018-08-2684902179XXXGiải nhất ngày1217
5084934505XXXGiải khuyến khích1317
512018-08-25841282793XXXGiải nhất ngày1195
5284902179XXXGiải khuyến khích1314
532018-08-2484934505XXXGiải nhất ngày1276
5484902179XXXGiải khuyến khích1345
552018-08-23841227387XXXGiải nhất ngày1318
5684902179XXXGiải khuyến khích1373
572018-08-2284902179XXXGiải nhất ngày1316
5884902179XXXGiải khuyến khích1348
592018-08-21841282799XXXGiải nhất ngày1318
6084931758XXXGiải khuyến khích1487
612018-08-20841228234XXXGiải nhất ngày1311
62841282799XXXGiải khuyến khích1356
632018-08-19841282799XXXGiải nhất ngày1318
64841282485XXXGiải khuyến khích1405
652018-08-18841228234XXXGiải nhất ngày1318
6684706171XXXGiải khuyến khích1427
672018-08-1784902179XXXGiải nhất ngày1317
68841288021XXXGiải khuyến khích1486
692018-08-1684902179XXXGiải nhất ngày1312
70841282403XXXGiải khuyến khích1436
712018-08-15841282799XXXGiải nhất ngày1313
7284706171XXXGiải khuyến khích1453
732018-08-1484902179XXXGiải nhất ngày1317
7484931758XXXGiải khuyến khích1394
752018-08-13841282403XXXGiải nhất ngày1319
76841282403XXXGiải khuyến khích1465
772018-08-1284902179XXXGiải nhất ngày1285
7884904659XXXGiải khuyến khích1428
792018-08-11841282799XXXGiải nhất ngày1320
8084705161XXXGiải khuyến khích1478
812018-08-10841219420XXXGiải nhất ngày1329
8284934505XXXGiải khuyến khích1472
832018-08-0984706171XXXGiải nhất ngày1421
8484936196XXXGiải khuyến khích1580
852018-08-08841268774XXXGiải nhất ngày1510
8684902179XXXGiải khuyến khích1589
872018-08-0784706171XXXGiải nhất ngày1513
8884902179XXXGiải khuyến khích1615
892018-08-06841268774XXXGiải nhất ngày1491
90841219420XXXGiải khuyến khích1608
912018-08-05841282799XXXGiải nhất ngày1489
92841282403XXXGiải khuyến khích1584
932018-08-0484931759XXXGiải nhất ngày1518
9484936867XXXGiải khuyến khích1587
952018-08-03841288021XXXGiải nhất ngày1523
9684902179XXXGiải khuyến khích1605
972018-08-0284936867XXXGiải nhất ngày1570
9884902179XXXGiải khuyến khích1661
992018-08-0184904659XXXGiải nhất ngày1535
100841219420XXXGiải khuyến khích1677
1012018-07-3184902179XXXGiải nhất ngày1591
102841282793XXXGiải khuyến khích1652
1032018-07-3084934505XXXGiải nhất ngày1505
104841227387XXXGiải khuyến khích1620
1052018-07-29841228234XXXGiải nhất ngày1614
106841268774XXXGiải khuyến khích1658
1072018-07-2884902179XXXGiải nhất ngày1369
10884937106XXXGiải khuyến khích1399
1092018-07-27841282403XXXGiải nhất ngày1579
11084904659XXXGiải khuyến khích1636
1112018-07-2684904659XXXGiải nhất ngày1510
11284936196XXXGiải khuyến khích1628
1132018-07-2584934505XXXGiải nhất ngày1289
11484934505XXXGiải khuyến khích1522