Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 16 (từ 09/10/2020- 06/01/2020)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
106/01/202184902179XXXGiải nhất ngày30134
205/01/202184902179XXXGiải nhất ngày30159
304/01/202184902179XXXGiải nhất ngày30132
403/01/202184902179XXXGiải nhất ngày30152
502/01/202184902179XXXGiải nhất ngày78627
601/01/202184902179XXXGiải nhất ngày30175
731/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30136
830/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30140
929/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30166
1028/12/202084902179XXXGiải nhất ngày78095
1127/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30143
1226/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30123
1325/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30124
1424/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30155
1523/12/202084902179XXXGiải nhất ngày77413
1622/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30089
1721/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30141
1820/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30104
1919/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30118
2018/12/202084902179XXXGiải nhất ngày77249
2117/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30156
2216/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30122
2315/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30149
2414/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30109
2513/12/202084902179XXXGiải nhất ngày78800
2612/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30128
2711/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30246
2810/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30220
2909/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30143
3008/12/202084902179XXXGiải nhất ngày77075
3107/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30152
3206/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30125
3305/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30162
3404/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30135
3503/12/202084902179XXXGiải nhất ngày66111
3602/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30142
3701/12/202084902179XXXGiải nhất ngày30131
3830/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30125
3929/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30126
4028/11/202084902179XXXGiải nhất ngày73299
4127/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30117
4226/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30120
4325/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30138
4424/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30127
4523/11/202084902179XXXGiải nhất ngày76008
4622/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30179
4721/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30146
4820/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30131
4919/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30125
5018/11/202084902179XXXGiải nhất ngày48407
5117/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30140
5216/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30101
5315/11/202084904016XXXGiải nhất ngày30113
5414/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30181
5513/11/202084902179XXXGiải nhất ngày47781
5612/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30139
5711/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30101
5810/11/202084904659XXXGiải nhất ngày30164
5909/11/202084936060XXXGiải nhất ngày30122
6008/11/202084902179XXXGiải nhất ngày46896
6107/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30130
6206/11/202084934504XXXGiải nhất ngày30437
6305/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30247
6404/11/202084934343XXXGiải nhất ngày30120
6503/11/202084902179XXXGiải nhất ngày68334
6602/11/202084904016XXXGiải nhất ngày41795
6701/11/202084936196XXXGiải nhất ngày30992
6831/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30183
6930/10/202084904978XXXGiải nhất ngày49483
7029/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30101
7128/10/202084783914XXXGiải nhất ngày9000
7227/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30153
7326/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30069
7425/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47067
7524/10/202084904016XXXGiải nhất ngày30078
7623/10/202084936196XXXGiải nhất ngày30070
7722/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30232
7821/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30142
7920/10/202084904978XXXGiải nhất ngày49767
8019/10/202084939535XXXGiải nhất ngày30000
8118/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30167
8217/10/202084936196XXXGiải nhất ngày27083
8316/10/202084793152XXXGiải nhất ngày16500
8415/10/202084904016XXXGiải nhất ngày30083
8514/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47230
8613/10/202084932408XXXGiải nhất ngày19980
8712/10/202084904532XXXGiải nhất ngày30000
8811/10/202084905618XXXGiải nhất ngày4990
8910/10/202084934214XXXGiải nhất ngày21000
9009/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47502
9108/10/202084904978XXXGiải nhất ngày44979
9207/10/202084904978XXXGiải nhất ngày48927
9306/10/202084904978XXXGiải nhất ngày48993
9405/10/202084904978XXXGiải nhất ngày50104
9504/10/202084904978XXXGiải nhất ngày50021
9603/10/202084904978XXXGiải nhất ngày50072
9702/10/202084904978XXXGiải nhất ngày51436
9801/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47181
9930/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47488
10029/09/202084936010XXXGiải nhất ngày30360
10128/09/202084904978XXXGiải nhất ngày48394
10227/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47101
10326/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47683
10425/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47299
10524/09/202084904978XXXGiải nhất ngày48263
10623/09/202084904978XXXGiải nhất ngày46376
10722/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30165
10821/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30118
10920/09/202084904016XXXGiải nhất ngày37117
11019/09/202084934349XXXGiải nhất ngày30096
11118/09/202084904978XXXGiải nhất ngày49610
11217/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30109
11316/09/202084934349XXXGiải nhất ngày30096
11415/09/202084934342XXXGiải nhất ngày30117
11514/09/202084936060XXXGiải nhất ngày30100
11613/09/202084904978XXXGiải nhất ngày50221
11712/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30086
11811/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30146
11910/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30125