Danh sách trúng thưởng

Chuyển tiền đến bạn vô hạn Lì Xì

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 3

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Thời gian giữ Lì Xì(giải nhất)/Số bình chọn(giải khuyến khích)
1 24/07/2017 84936003XXX Giải nhất 3583
2 84901756XXX Giải khuyến khích 12
3 25/07/2017 84937888XXX Giải nhất 9538
4 841205895XXX Giải khuyến khích 12
5 26/07/2017 841203166XXX Giải nhất 13502
6 84904226XXX Giải khuyến khích 1
7 27/07/2017 841203166XXX Giải nhất 17182
8 84938705XXX Giải khuyến khích 12
9 28/07/2017 841203166XXX Giải nhất 19029
10 841203166XXX Giải khuyến khích 1
11 29/07/2017 841203166XXX Giải nhất 32629
12 84905013XXX Giải khuyến khích 1
13 30/07/2017 841203166XXX Giải nhất 23061
14 841203166XXX Giải khuyến khích 1
15 31/07/2017 84936003XXX Giải nhất 16345
16 841203166XXX Giải khuyến khích 1
17 01/08/2017 84938628XXX Giải nhất 11842
18 841203166XXX Giải khuyến khích 1
19 02/08/2017 841203166XXX Giải nhất 22984
20 84936003XXX Giải khuyến khích 1
21 03/08/2017 84938628XXX Giải nhất 12191
22 84901756XXX Giải khuyến khích 1
23 04/08/2017 841203166XXX Giải nhất 19460
24 84936003XXX Giải khuyến khích 1
25 05/08/2017 84901756XXX Giải nhất 11504
26 841203166XXX Giải khuyến khích 1
27 06/08/2017 84904976XXX Giải nhất 34333
28 84904976XXX Giải khuyến khích 89
29 07/08/2017 84898600XXX Giải nhất 18508
30 84898600XXX Giải khuyến khích 89
31 08/08/2017 841203166XXX Giải nhất 29907
32 84901756XXX Giải khuyến khích 1
33 09/08/2017 841203166XXX Giải nhất 39607
34 84901756XXX Giải khuyến khích 1
35 10/08/2017 841203166XXX Giải nhất 32082
36 84901756XXX Giải khuyến khích 1
37 11/08/2017 841203166XXX Giải nhất 12695
38 841283346XXX Giải khuyến khích 1
39 12/08/2017 84904976XXX Giải nhất 36095
40 84904976XXX Giải khuyến khích 89
41 13/08/2017 84904976XXX Giải nhất 30162
42 84904976XXX Giải khuyến khích 89
43 14/08/2017 84904976XXX Giải nhất 33597
44 84904976XXX Giải khuyến khích 89
45 15/08/2017 84904976XXX Giải nhất 35357
46 84904976XXX Giải khuyến khích 89
47 16/08/2017 84904976XXX Giải nhất 37884
48 84904976XXX Giải khuyến khích 89
49 17/08/2017 84904976XXX Giải nhất 36537
50 84904976XXX Giải khuyến khích 89
51 18/08/2017 84904976XXX Giải nhất 37789
52 84904976XXX Giải khuyến khích 89
53 19/08/2017 84904976XXX Giải nhất 37873
54 84904976XXX Giải khuyến khích 89
55 20/08/2017 84904976XXX Giải nhất 37966
56 84904976XXX Giải khuyến khích 89
57 21/08/2017 84904976XXX Giải nhất 32802
58 84904976XXX Giải khuyến khích 89
59 22/08/2017 84904976XXX Giải nhất 27746
60 84901756XXX Giải khuyến khích 89
61 23/08/2017 841223720XXX Giải nhất 16146
62 84901756XXX Giải khuyến khích 58
63 24/08/2017 841223720XXX Giải nhất 15337
64 841223720XXX Giải khuyến khích 60
65 25/08/2017 84898600XXX Giải nhất 35905
66 84898600XXX Giải khuyến khích 89
67 26/08/2017 841223720XXX Giải nhất 22094
68 84904976XXX Giải khuyến khích 89
69 27/08/2017 841289132XXX Giải nhất 4746
70 841202959XXX Giải khuyến khích 64
71 28/08/2017 841223720XXX Giải nhất 11982
72 841203166XXX Giải khuyến khích 1
73 29/08/2017 841203166XXX Giải nhất 12308
74 84936003XXX Giải khuyến khích 1
75 30/08/2017 841223720XXX Giải nhất 9956
76 841223720XXX Giải khuyến khích 64
77 31/08/2017 841203166XXX Giải nhất 28262
78 841223720XXX Giải khuyến khích 1
79 01/09/2017 841203166XXX Giải nhất 22804
80 841203166XXX Giải khuyến khích 1
81 02/09/2017 841203166XXX Giải nhất 38724
82 841203166XXX Giải khuyến khích 1
83 03/09/2017 841223720XXX Giải nhất 24632
84 841223720XXX Giải khuyến khích 76
85 04/09/2017 841223720XXX Giải nhất 31371
86 841223720XXX Giải khuyến khích 78
87 05/09/2017 841203166XXX Giải nhất 19419
88 841203166XXX Giải khuyến khích 1
89 06/09/2017 841223720XXX Giải nhất 14271
90 841223720XXX Giải khuyến khích 80
91 07/09/2017 841203166XXX Giải nhất 15918
92 841223720XXX Giải khuyến khích 1
93 08/09/2017 841203166XXX Giải nhất 23239
94 841203166XXX Giải khuyến khích 1
95 09/09/2017 841203166XXX Giải nhất 21477
96 841203166XXX Giải khuyến khích 1
97 10/09/2017 841269357XXX Giải nhất 5044
98 841225276XXX Giải khuyến khích 88
99 11/09/2017 841203166XXX Giải nhất 18331
100 841203166XXX Giải khuyến khích 1
101 12/09/2017 841223720XXX Giải nhất 18328
102 841223720XXX Giải khuyến khích 92
103 13/09/2017 841223720XXX Giải nhất 14755
104 841223720XXX Giải khuyến khích 94
105 14/09/2017 841203166XXX Giải nhất 30323
106 841223720XXX Giải khuyến khích 1
107 15/09/2017 841203166XXX Giải nhất 22349
108 841223720XXX Giải khuyến khích 1
109 16/09/2017 841203166XXX Giải nhất 27908
110 841203166XXX Giải khuyến khích 1
111 17/09/2017 841203166XXX Giải nhất 42921
112 841203166XXX Giải khuyến khích 1
113 18/09/2017 841223720XXX Giải nhất 18803
114 841223720XXX Giải khuyến khích 2
115 19/09/2017 841203166XXX Giải nhất 17017
116 841223720XXX Giải khuyến khích 1

Danh sách trúng thưởng giải NHẤT TUẦN game Lì Xì giai đoạn 2

STT Thuê bao bình chọn Số bình chọn Tuần bình chọn
1 841205494XXX 1119 26/04/2017-30/04/2017
2 841224304XXX 637 01/05/2017-07/05/2017
3 841217790XXX 1304 08/05/2017-14/05/2017
4 841224304XXX 1835 15/05/2017-21/05/2017
5 841223707XXX 1033 22/05/2017-28/05/2017
6 841269023XXX
7 841282253XXX 1317 29/05/2017-04/06/2017
8 841269023XXX
9 841269023XXX 1083 05/06/2017-11/06/2017
10 841269023XXX 1195 12/06/2017-18/06/2017
11 841269023XXX
12 84936003XXX 42 19/06/2017-25/06/2017
13 841283632XXX 18 26/06/2017-02/07/2017
14 841217748XXX
15 841266062XXX 221 03/07/2017-09/07/2017
16 84931573XXX
17 84898725XXX 611 10/07/2017-16/07/2017
18 841269794XXX
19 84935677XXX 230 17/07/2017-23/07/2017
20 841203141XXX