Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 15 (từ 10/09/2020 đến hết 06/01/2021)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
131/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30183
230/10/202084904978XXXGiải nhất ngày49483
329/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30101
428/10/202084783914XXXGiải nhất ngày9000
527/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30153
626/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30069
725/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47067
824/10/202084904016XXXGiải nhất ngày30078
923/10/202084936196XXXGiải nhất ngày30070
1022/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30232
1121/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30142
1220/10/202084904978XXXGiải nhất ngày49767
1319/10/202084939535XXXGiải nhất ngày30000
1418/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30167
1517/10/202084936196XXXGiải nhất ngày27083
1616/10/202084793152XXXGiải nhất ngày16500
1715/10/202084904016XXXGiải nhất ngày30083
1814/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47230
1913/10/202084932408XXXGiải nhất ngày19980
2012/10/202084904532XXXGiải nhất ngày30000
2111/10/202084905618XXXGiải nhất ngày4990
2210/10/202084934214XXXGiải nhất ngày21000
2309/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47502
2408/10/202084904978XXXGiải nhất ngày44979
2507/10/202084904978XXXGiải nhất ngày48927
2606/10/202084904978XXXGiải nhất ngày48993
2705/10/202084904978XXXGiải nhất ngày50104
2804/10/202084904978XXXGiải nhất ngày50021
2903/10/202084904978XXXGiải nhất ngày50072
3002/10/202084904978XXXGiải nhất ngày51436
3101/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47181
3230/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47488
3329/09/202084936010XXXGiải nhất ngày30360
3428/09/202084904978XXXGiải nhất ngày48394
3527/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47101
3626/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47683
3725/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47299
3824/09/202084904978XXXGiải nhất ngày48263
3923/09/202084904978XXXGiải nhất ngày46376
4022/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30165
4121/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30118
4220/09/202084904016XXXGiải nhất ngày37117
4319/09/202084934349XXXGiải nhất ngày30096
4418/09/202084904978XXXGiải nhất ngày49610
4517/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30109
4616/09/202084934349XXXGiải nhất ngày30096
4715/09/202084934342XXXGiải nhất ngày30117
4814/09/202084936060XXXGiải nhất ngày30100
4913/09/202084904978XXXGiải nhất ngày50221
5012/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30086
5111/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30146
5210/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30125