Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng Game Lì Xì giai đoạn 19(từ 2021-10-08 - 2022-01-06)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
102/12/202184776418XXXGiải nhất ngày21650
201/12/202184902179XXXGiải nhất ngày32867
330/11/202184702211XXXGiải nhất ngày20533
429/11/202184789035XXXGiải nhất ngày31631
528/11/202184776420XXXGiải nhất ngày16850
627/11/2021Giải nhất ngày
726/11/202184902179XXXGiải nhất ngày44270
825/11/202184776418XXXGiải nhất ngày30343
924/11/202184902179XXXGiải nhất ngày21296
1023/11/202184902179XXXGiải nhất ngày21429
1122/11/202184789035XXXGiải nhất ngày20154
1221/11/202184776420XXXGiải nhất ngày31630
1320/11/202184936060XXXGiải nhất ngày23256
1419/11/202184902179XXXGiải nhất ngày44221
1518/11/202184776418XXXGiải nhất ngày22259
1617/11/202184776467XXXGiải nhất ngày23536
1716/11/202184702211XXXGiải nhất ngày21768
1815/11/202184902179XXXGiải nhất ngày22186
1914/11/202184776420XXXGiải nhất ngày29605
2013/11/202184902179XXXGiải nhất ngày21942
2112/11/202184902179XXXGiải nhất ngày38213
2211/11/202184776418XXXGiải nhất ngày23979
2310/11/202184902179XXXGiải nhất ngày21061
2409/11/202184702211XXXGiải nhất ngày30258
2508/11/202184902179XXXGiải nhất ngày20953
2607/11/202184936060XXXGiải nhất ngày27271
2706/11/202184902179XXXGiải nhất ngày26725
2805/11/202184902179XXXGiải nhất ngày44542
2904/11/2021XXXGiải nhất ngày30633
3003/11/2021XXXGiải nhất ngày23239
3102/11/2021XXXGiải nhất ngày24392
3201/11/2021XXXGiải nhất ngày24295
3331/10/2021XXXGiải nhất ngày23983
3430/10/2021XXXGiải nhất ngày22936
3529/10/2021XXXGiải nhất ngày44919
3628/10/2021XXXGiải nhất ngày27100
3727/10/2021XXXGiải nhất ngày27617
3826/10/2021XXXGiải nhất ngày30350
3925/10/2021XXXGiải nhất ngày25781
4024/10/2021XXXGiải nhất ngày21634
4123/10/2021XXXGiải nhất ngày20972
4222/10/2021XXXGiải nhất ngày45456
4321/10/2021XXXGiải nhất ngày30588
4420/10/2021XXXGiải nhất ngày30253
4519/10/2021XXXGiải nhất ngày30640
4618/10/2021XXXGiải nhất ngày35037
4717/10/2021XXXGiải nhất ngày31094
4816/10/2021XXXGiải nhất ngày30172
4915/10/2021XXXGiải nhất ngày40879
5014/10/2021XXXGiải nhất ngày30500
5113/10/2021XXXGiải nhất ngày30424
5212/10/2021XXXGiải nhất ngày30228
5311/10/2021XXXGiải nhất ngày30228
5410/10/2021XXXGiải nhất ngày31296
5509/10/2021XXXGiải nhất ngày30800
5608/10/2021XXXGiải nhất ngày45116