Tính năng mới dịch vụ Lì Xì

I. Tính năng lấy lại mật khẩu
 • 1. Giới thiệu:
  • - Việc tạo mật khẩu để bảo mật là yêu cầu của hầu hết các ứng dụng, tuy nhiên vì nhiều lý do dẫn đến việc quên mất mật khẩu mình đã đặt.
  • - Nhận thấy những bất cập đó, Lì Xì đã triển khai tính năng lấy lại mật khẩu cho khách hàng.
 • 2. Đối tượng:
  • - Các thuê bảo đủ điều kiện và đang sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Lì Xì.
 • 3. Cách thức thực hiện:
  • - Khi Quý khách yêu cầu lấy lại Mật khẩu, hệ thống sẽ xác nhận và cấp lại mật khẩu cho Quý khách sau 24 giờ kể từ thời điểm yêu cầu lấy lại mật khẩu, mật khẩu mới được trả về cho Quý khách trong khoảng từ 8h00- 22h00 để tránh làm phiền Quý khách về đêm.
  • - Cú pháp SMS: MK gửi 9368
  • - Thông qua USSD: *9368# nhấn OK chọn “ Tính năng khác” và làm theo hướng dẫn
II. Tính năng chuyển tiền nhanh cho TB sử dụng dịch vụ lần đầu tiên
 • 1. Giới thiệu:
  • – Tính năng này cho phép Quý khách sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Lì Xì lần đầu tiên thực hiện chuyển tiền cho người thân với cú pháp ngắn gọn nhất.
  • – Sau khi chuyển tiền thành công, hệ thống sẽ tự tạo mật khẩu và gửi về cho Quý Khách qua SMS.
  • – Mật khẩu sẽ được sử dụng cho các lần chuyển tiền sau.
 • 2. Đối tượng:
  • - Các thuê bảo đủ điều kiện và sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Lì Xì lần đầu tiên.
 • 3. Cách thức thực hiện:
  • - Cú pháp SMS: <Sodienthoainhan> <Sotien> gửi 9368.
  • - Thông qua USSD: *9368*sodienthoainhan*sotien# nhấn OK.