Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 7 (từ 25/07/2018) và giai đoạn 8 (từ 13/11/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
12018-11-1684778234XXXGiải nhất ngày49
284768774XXXGiải khuyến khích59
32018-11-1584902179XXXGiải nhất ngày50
484799420XXXGiải khuyến khích54
52018-11-1484782799XXXGiải nhất ngày52
684931758XXXGiải khuyến khích62
72018-11-1384936867XXXGiải nhất ngày50
884904659XXXGiải khuyến khích61
92018-11-1284705161XXXGiải nhất ngày53
1084768774XXXGiải khuyến khích56
112018-11-1184788029XXXGiải nhất ngày52
1284777387XXXGiải khuyến khích57
132018-11-1084936423XXXGiải nhất ngày49
1484768774XXXGiải khuyến khích55
152018-11-0984902179XXXGiải nhất ngày52
1684902179XXXGiải khuyến khích59
172018-11-0884902179XXXGiải nhất ngày46
1884799420XXXGiải khuyến khích57
192018-11-0784904659XXXGiải nhất ngày53
2084902179XXXGiải khuyến khích57
212018-11-0684782793XXXGiải nhất ngày53
2284934505XXXGiải khuyến khích61
232018-11-0584902179XXXGiải nhất ngày54
2484902179XXXGiải khuyến khích58
252018-11-0484776920XXXGiải nhất ngày53
2684931759XXXGiải khuyến khích65
272018-11-0384902179XXXGiải nhất ngày55
2884768774XXXGiải khuyến khích59
292018-11-0284782799XXXGiải nhất ngày52
3084902179XXXGiải khuyến khích65
312018-11-0184934505XXXGiải nhất ngày54
3284937106XXXGiải khuyến khích62
332018-10-3184902179XXXGiải nhất ngày56
3484931759XXXGiải khuyến khích65
352018-10-3084782793XXXGiải nhất ngày58
3684782799XXXGiải khuyến khích63
372018-10-2984799420XXXGiải nhất ngày56
3884788021XXXGiải khuyến khích68
392018-10-2884904659XXXGiải nhất ngày55
4084782403XXXGiải khuyến khích64
412018-10-2784799420XXXGiải nhất ngày52
4284782799XXXGiải khuyến khích66
432018-10-2684936196XXXGiải nhất ngày56
4484931758XXXGiải khuyến khích66
452018-10-2584778234XXXGiải nhất ngày57
4684799420XXXGiải khuyến khích67
472018-10-2484788021XXXGiải nhất ngày61
4884936196XXXGiải khuyến khích79
492018-10-2384904659XXXGiải nhất ngày56
5084937106XXXGiải khuyến khích72
512018-10-2284902179XXXGiải nhất ngày56
5284777387XXXGiải khuyến khích63
532018-10-2184777387XXXGiải nhất ngày65
5484934505XXXGiải khuyến khích71
552018-10-2084782799XXXGiải nhất ngày71
5684777387XXXGiải khuyến khích110
572018-10-1984936196XXXGiải nhất ngày60
5884902179XXXGiải khuyến khích71
592018-10-1884778234XXXGiải nhất ngày70
6084936423XXXGiải khuyến khích82
612018-10-1784936423XXXGiải nhất ngày72
6284782799XXXGiải khuyến khích121
632018-10-1684904659XXXGiải nhất ngày63
6484902179XXXGiải khuyến khích81
652018-10-1584706171XXXGiải nhất ngày82
6684931758XXXGiải khuyến khích112
672018-10-1484902179XXXGiải nhất ngày71
6884768774XXXGiải khuyến khích95
692018-10-1384799420XXXGiải nhất ngày80
7084934505XXXGiải khuyến khích114
712018-10-1284934505XXXGiải nhất ngày107
7284936867XXXGiải khuyến khích123
732018-10-1184768774XXXGiải nhất ngày111
7484782793XXXGiải khuyến khích119
752018-10-1084782793XXXGiải nhất ngày114
7684799420XXXGiải khuyến khích122
772018-10-0984778234XXXGiải nhất ngày113
7884936196XXXGiải khuyến khích126
792018-10-0884936423XXXGiải nhất ngày108
8084902179XXXGiải khuyến khích123
812018-10-0784902179XXXGiải nhất ngày115
8284936196XXXGiải khuyến khích123
832018-10-0684902179XXXGiải nhất ngày118
8484782403XXXGiải khuyến khích140
852018-10-0584902179XXXGiải nhất ngày111
8684782485XXXGiải khuyến khích136
872018-10-0484782403XXXGiải nhất ngày119
8884768774XXXGiải khuyến khích134
892018-10-0384934505XXXGiải nhất ngày122
9084788029XXXGiải khuyến khích143
912018-10-0284799420XXXGiải nhất ngày133
9284934505XXXGiải khuyến khích154
932018-10-0184902179XXXGiải nhất ngày119
9484706171XXXGiải khuyến khích233
952018-09-3084768774XXXGiải nhất ngày139
9684936196XXXGiải khuyến khích174
972018-09-2984937106XXXGiải nhất ngày178
9884776920XXXGiải khuyến khích217
992018-09-2884902179XXXGiải nhất ngày163
10084782403XXXGiải khuyến khích181
1012018-09-2784904659XXXGiải nhất ngày172
10284788029XXXGiải khuyến khích228
1032018-09-2684788029XXXGiải nhất ngày205
10484902179XXXGiải khuyến khích236
1052018-09-2584934505XXXGiải nhất ngày216
10684936196XXXGiải khuyến khích237
1072018-09-2484705161XXXGiải nhất ngày224
10884936867XXXGiải khuyến khích245
1092018-09-2384937106XXXGiải nhất ngày237
11084902179XXXGiải khuyến khích244
1112018-09-2284782793XXXGiải nhất ngày244
11284931759XXXGiải khuyến khích301
1132018-09-2184788029XXXGiải nhất ngày286
11484936867XXXGiải khuyến khích302
1152018-09-2084788021XXXGiải nhất ngày262
11684902179XXXGiải khuyến khích295
1172018-09-1984936196XXXGiải nhất ngày296
11884782403XXXGiải khuyến khích308
1192018-09-1884936867XXXGiải nhất ngày297
12084902179XXXGiải khuyến khích307
1212018-09-1784782403XXXGiải nhất ngày300
12284788021XXXGiải khuyến khích331
1232018-09-1684904659XXXGiải nhất ngày323
12484902179XXXGiải khuyến khích360
1252018-09-1584934505XXXGiải nhất ngày315
12684777387XXXGiải khuyến khích399
1272018-09-1484777387XXXGiải nhất ngày355
12884782799XXXGiải khuyến khích478
1292018-09-1384706171XXXGiải nhất ngày353
13084799420XXXGiải khuyến khích425
1312018-09-1284799420XXXGiải nhất ngày407
13284778234XXXGiải khuyến khích428
1332018-09-1184936196XXXGiải nhất ngày381
13484902179XXXGiải khuyến khích427
1352018-09-1084931758XXXGiải nhất ngày438
13684904659XXXGiải khuyến khích484
1372018-09-0984936867XXXGiải nhất ngày473
13884768774XXXGiải khuyến khích604
1392018-09-0884902179XXXGiải nhất ngày483
14084902179XXXGiải khuyến khích582
1412018-09-0784782793XXXGiải nhất ngày503
14284788021XXXGiải khuyến khích554
1432018-09-0684788029XXXGiải nhất ngày554
14484902179XXXGiải khuyến khích605
1452018-09-0584936423XXXGiải nhất ngày574
14684782793XXXGiải khuyến khích683
1472018-09-0484778234XXXGiải nhất ngày585
14884902179XXXGiải khuyến khích614
1492018-09-0384902179XXXGiải nhất ngày584
15084904659XXXGiải khuyến khích629
1512018-09-0284782793XXXGiải nhất ngày598
15284705161XXXGiải khuyến khích673
1532018-09-0184902179XXXGiải nhất ngày616
15484936423XXXGiải khuyến khích844
1552018-08-3184902179XXXGiải nhất ngày632
15684782403XXXGiải khuyến khích918
1572018-08-3084902179XXXGiải nhất ngày601
15884776920XXXGiải khuyến khích1049
1592018-08-2984936423XXXGiải nhất ngày826
16084782799XXXGiải khuyến khích1024
1612018-08-2884931758XXXGiải nhất ngày1081
16284936196XXXGiải khuyến khích1260
1632018-08-2784782799XXXGiải nhất ngày1240
16484902179XXXGiải khuyến khích1376
1652018-08-2684902179XXXGiải nhất ngày1217
16684934505XXXGiải khuyến khích1317
1672018-08-2584782793XXXGiải nhất ngày1195
16884902179XXXGiải khuyến khích1314
1692018-08-2484934505XXXGiải nhất ngày1276
17084902179XXXGiải khuyến khích1345
1712018-08-2384777387XXXGiải nhất ngày1318
17284902179XXXGiải khuyến khích1373
1732018-08-2284902179XXXGiải nhất ngày1316
17484902179XXXGiải khuyến khích1348
1752018-08-2184782799XXXGiải nhất ngày1318
17684931758XXXGiải khuyến khích1487
1772018-08-2084778234XXXGiải nhất ngày1311
17884782799XXXGiải khuyến khích1356
1792018-08-1984782799XXXGiải nhất ngày1318
18084782485XXXGiải khuyến khích1405
1812018-08-1884778234XXXGiải nhất ngày1318
18284706171XXXGiải khuyến khích1427
1832018-08-1784902179XXXGiải nhất ngày1317
18484788021XXXGiải khuyến khích1486
1852018-08-1684902179XXXGiải nhất ngày1312
18684782403XXXGiải khuyến khích1436
1872018-08-1584782799XXXGiải nhất ngày1313
18884706171XXXGiải khuyến khích1453
1892018-08-1484902179XXXGiải nhất ngày1317
19084931758XXXGiải khuyến khích1394
1912018-08-1384782403XXXGiải nhất ngày1319
19284782403XXXGiải khuyến khích1465
1932018-08-1284902179XXXGiải nhất ngày1285
19484904659XXXGiải khuyến khích1428
1952018-08-1184782799XXXGiải nhất ngày1320
19684705161XXXGiải khuyến khích1478
1972018-08-1084799420XXXGiải nhất ngày1329
19884934505XXXGiải khuyến khích1472
1992018-08-0984706171XXXGiải nhất ngày1421
20084936196XXXGiải khuyến khích1580
2012018-08-0884768774XXXGiải nhất ngày1510
20284902179XXXGiải khuyến khích1589
2032018-08-0784706171XXXGiải nhất ngày1513
20484902179XXXGiải khuyến khích1615
2052018-08-0684768774XXXGiải nhất ngày1491
20684799420XXXGiải khuyến khích1608
2072018-08-0584782799XXXGiải nhất ngày1489
20884782403XXXGiải khuyến khích1584
2092018-08-0484931759XXXGiải nhất ngày1518
21084936867XXXGiải khuyến khích1587
2112018-08-0384788021XXXGiải nhất ngày1523
21284902179XXXGiải khuyến khích1605
2132018-08-0284936867XXXGiải nhất ngày1570
21484902179XXXGiải khuyến khích1661
2152018-08-0184904659XXXGiải nhất ngày1535
21684799420XXXGiải khuyến khích1677
2172018-07-3184902179XXXGiải nhất ngày1591
21884782793XXXGiải khuyến khích1652
2192018-07-3084934505XXXGiải nhất ngày1505
22084777387XXXGiải khuyến khích1620
2212018-07-2984778234XXXGiải nhất ngày1614
22284768774XXXGiải khuyến khích1658
2232018-07-2884902179XXXGiải nhất ngày1369
22484937106XXXGiải khuyến khích1399
2252018-07-2784782403XXXGiải nhất ngày1579
22684904659XXXGiải khuyến khích1636
2272018-07-2684904659XXXGiải nhất ngày1510
22884936196XXXGiải khuyến khích1628
2292018-07-2584934505XXXGiải nhất ngày1289
23084934505XXXGiải khuyến khích1522