Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 7 (từ 25/07/2018 đến 24/10/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
12018-09-1884936867XXXGiải nhất ngày297
284902179XXXGiải khuyến khích307
32018-09-17841282403XXXGiải nhất ngày300
4841288021XXXGiải khuyến khích331
52018-09-1684904659XXXGiải nhất ngày323
684902179XXXGiải khuyến khích360
72018-09-1584934505XXXGiải nhất ngày315
8841227387XXXGiải khuyến khích399
92018-09-14841227387XXXGiải nhất ngày355
10841282799XXXGiải khuyến khích478
112018-09-1384706171XXXGiải nhất ngày353
12841219420XXXGiải khuyến khích425
132018-09-12841219420XXXGiải nhất ngày407
14841228234XXXGiải khuyến khích428
152018-09-1184936196XXXGiải nhất ngày381
1684902179XXXGiải khuyến khích427
172018-09-1084931758XXXGiải nhất ngày438
1884904659XXXGiải khuyến khích484
192018-09-0984936867XXXGiải nhất ngày473
20841268774XXXGiải khuyến khích604
212018-09-0884902179XXXGiải nhất ngày483
2284902179XXXGiải khuyến khích582
232018-09-07841282793XXXGiải nhất ngày503
24841288021XXXGiải khuyến khích554
252018-09-06841288029XXXGiải nhất ngày554
2684902179XXXGiải khuyến khích605
272018-09-0584936423XXXGiải nhất ngày574
28841282793XXXGiải khuyến khích683
292018-09-04841228234XXXGiải nhất ngày585
3084902179XXXGiải khuyến khích614
312018-09-0384902179XXXGiải nhất ngày584
3284904659XXXGiải khuyến khích629
332018-09-02841282793XXXGiải nhất ngày598
3484705161XXXGiải khuyến khích673
352018-09-0184902179XXXGiải nhất ngày616
3684936423XXXGiải khuyến khích844
372018-08-3184902179XXXGiải nhất ngày632
38841282403XXXGiải khuyến khích918
392018-08-3084902179XXXGiải nhất ngày601
40841226920XXXGiải khuyến khích1049
412018-08-2984936423XXXGiải nhất ngày826
42841282799XXXGiải khuyến khích1024
432018-08-2884931758XXXGiải nhất ngày1081
4484936196XXXGiải khuyến khích1260
452018-08-27841282799XXXGiải nhất ngày1240
4684902179XXXGiải khuyến khích1376
472018-08-2684902179XXXGiải nhất ngày1217
4884934505XXXGiải khuyến khích1317
492018-08-25841282793XXXGiải nhất ngày1195
5084902179XXXGiải khuyến khích1314
512018-08-2484934505XXXGiải nhất ngày1276
5284902179XXXGiải khuyến khích1345
532018-08-23841227387XXXGiải nhất ngày1318
5484902179XXXGiải khuyến khích1373
552018-08-2284902179XXXGiải nhất ngày1316
5684902179XXXGiải khuyến khích1348
572018-08-21841282799XXXGiải nhất ngày1318
5884931758XXXGiải khuyến khích1487
592018-08-20841228234XXXGiải nhất ngày1311
60841282799XXXGiải khuyến khích1356
612018-08-19841282799XXXGiải nhất ngày1318
62841282485XXXGiải khuyến khích1405
632018-08-18841228234XXXGiải nhất ngày1318
6484706171XXXGiải khuyến khích1427
652018-08-1784902179XXXGiải nhất ngày1317
66841288021XXXGiải khuyến khích1486
672018-08-1684902179XXXGiải nhất ngày1312
68841282403XXXGiải khuyến khích1436
692018-08-15841282799XXXGiải nhất ngày1313
7084706171XXXGiải khuyến khích1453
712018-08-1484902179XXXGiải nhất ngày1317
7284931758XXXGiải khuyến khích1394
732018-08-13841282403XXXGiải nhất ngày1319
74841282403XXXGiải khuyến khích1465
752018-08-1284902179XXXGiải nhất ngày1285
7684904659XXXGiải khuyến khích1428
772018-08-11841282799XXXGiải nhất ngày1320
7884705161XXXGiải khuyến khích1478
792018-08-10841219420XXXGiải nhất ngày1329
8084934505XXXGiải khuyến khích1472
812018-08-0984706171XXXGiải nhất ngày1421
8284936196XXXGiải khuyến khích1580
832018-08-08841268774XXXGiải nhất ngày1510
8484902179XXXGiải khuyến khích1589
852018-08-0784706171XXXGiải nhất ngày1513
8684902179XXXGiải khuyến khích1615
872018-08-06841268774XXXGiải nhất ngày1491
88841219420XXXGiải khuyến khích1608
892018-08-05841282799XXXGiải nhất ngày1489
90841282403XXXGiải khuyến khích1584
912018-08-0484931759XXXGiải nhất ngày1518
9284936867XXXGiải khuyến khích1587
932018-08-03841288021XXXGiải nhất ngày1523
9484902179XXXGiải khuyến khích1605
952018-08-0284936867XXXGiải nhất ngày1570
9684902179XXXGiải khuyến khích1661
972018-08-0184904659XXXGiải nhất ngày1535
98841219420XXXGiải khuyến khích1677
992018-07-3184902179XXXGiải nhất ngày1591
100841282793XXXGiải khuyến khích1652
1012018-07-3084934505XXXGiải nhất ngày1505
102841227387XXXGiải khuyến khích1620
1032018-07-29841228234XXXGiải nhất ngày1614
104841268774XXXGiải khuyến khích1658
1052018-07-2884902179XXXGiải nhất ngày1369
10684937106XXXGiải khuyến khích1399
1072018-07-27841282403XXXGiải nhất ngày1579
10884904659XXXGiải khuyến khích1636
1092018-07-2684904659XXXGiải nhất ngày1510
11084936196XXXGiải khuyến khích1628
1112018-07-2584934505XXXGiải nhất ngày1289
11284934505XXXGiải khuyến khích1522