Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 11 (từ 17/09/2019 đến 17/12/2019)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
117/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33340
216/11/201984902179XXXGiải nhất ngày80279
315/11/201984904016XXXGiải nhất ngày34466
414/11/201984936867XXXGiải nhất ngày31558
513/11/201984799420XXXGiải nhất ngày33778
612/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33446
711/11/201984902179XXXGiải nhất ngày50119
810/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33612
909/11/201984904016XXXGiải nhất ngày33710
1008/11/201984936867XXXGiải nhất ngày31633
1107/11/201984902198XXXGiải nhất ngày33246
1206/11/201984902179XXXGiải nhất ngày50388
1305/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33659
1404/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33994
1503/11/201984902179XXXGiải nhất ngày33698
1602/11/201984902198XXXGiải nhất ngày32947
1701/11/201984902179XXXGiải nhất ngày50318
1831/10/201984936867XXXGiải nhất ngày33875
1930/10/201984904016XXXGiải nhất ngày34112
2029/10/201984934504XXXGiải nhất ngày37554
2128/10/201984933561XXXGiải nhất ngày32283
2227/10/201984902179XXXGiải nhất ngày80342
2326/10/201984936867XXXGiải nhất ngày37535
2425/10/201984901533XXXGiải nhất ngày35381
2524/10/201984904016XXXGiải nhất ngày32387
2623/10/201984934347XXXGiải nhất ngày30300
2722/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50393
2821/10/201984934347XXXGiải nhất ngày34631
2920/10/201984778234XXXGiải nhất ngày34820
3019/10/201984934504XXXGiải nhất ngày34854
3118/10/201984934504XXXGiải nhất ngày36790
3217/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50372
3316/10/201984782799XXXGiải nhất ngày33278
3415/10/201984901531XXXGiải nhất ngày33927
3514/10/201984782793XXXGiải nhất ngày36145
3613/10/201984782403XXXGiải nhất ngày34052
3712/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50384
3811/10/201984904659XXXGiải nhất ngày39915
3910/10/201984902198XXXGiải nhất ngày35145
4009/10/201984937114XXXGiải nhất ngày37945
4108/10/201984939382XXXGiải nhất ngày37481
4207/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50368
4306/10/201984934504XXXGiải nhất ngày40000
4405/10/201984799420XXXGiải nhất ngày34184
4504/10/201984782403XXXGiải nhất ngày37168
4603/10/201984706171XXXGiải nhất ngày37179
4702/10/201984902179XXXGiải nhất ngày50166
4801/10/201984768774XXXGiải nhất ngày37168
4930/09/201984782485XXXGiải nhất ngày37082
5029/09/201984782403XXXGiải nhất ngày37119
5128/09/201984706171XXXGiải nhất ngày33960
5227/09/201984902179XXXGiải nhất ngày50359
5326/09/201984768774XXXGiải nhất ngày36217
5425/09/201984782485XXXGiải nhất ngày35790
5524/09/201984782403XXXGiải nhất ngày34494
5623/09/201984706171XXXGiải nhất ngày35555
5722/09/201984902179XXXGiải nhất ngày49255
5821/09/201984769523XXXGiải nhất ngày30000
5920/09/201984768774XXXGiải nhất ngày35869
6019/09/201984782485XXXGiải nhất ngày37091
6118/09/201984782403XXXGiải nhất ngày33439
6217/09/201984902179XXXGiải nhất ngày49082