Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng Game Lì Xì giai đoạn 19(từ 2021-10-08 - 2022-01-06)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Loại Giải thưởng Số điểm/Thứ tự
106/01/202284776418XXXGiải nhất ngày25331
205/01/202284776467XXXGiải nhất ngày20861
304/01/202284702211XXXGiải nhất ngày20278
403/01/202284789035XXXGiải nhất ngày23197
502/01/202284776420XXXGiải nhất ngày18768
601/01/202284936060XXXGiải nhất ngày23540
731/12/202184902179XXXGiải nhất ngày41826
830/12/202184776418XXXGiải nhất ngày20848
929/12/202184776467XXXGiải nhất ngày21098
1028/12/202184702211XXXGiải nhất ngày23805
1127/12/202184789035XXXGiải nhất ngày20988
1226/12/202184776420XXXGiải nhất ngày19884
1325/12/202184936060XXXGiải nhất ngày24585
1424/12/202184902179XXXGiải nhất ngày51182
1523/12/202184776418XXXGiải nhất ngày24553
1622/12/202184776467XXXGiải nhất ngày20190
1721/12/202184702211XXXGiải nhất ngày22854
1820/12/202184789035XXXGiải nhất ngày23566
1919/12/202184776420XXXGiải nhất ngày22216
2018/12/202184936060XXXGiải nhất ngày24934
2117/12/202184705696XXXGiải nhất ngày1189
2216/12/202184776418XXXGiải nhất ngày25684
2315/12/202184776467XXXGiải nhất ngày24791
2414/12/202184702211XXXGiải nhất ngày23808
2513/12/202184902179XXXGiải nhất ngày21459
2612/12/202184776420XXXGiải nhất ngày22982
2711/12/202184936060XXXGiải nhất ngày18996
2810/12/202184908879XXXGiải nhất ngày660
2909/12/202184776418XXXGiải nhất ngày23618
3008/12/202184776467XXXGiải nhất ngày20268
3107/12/202184902179XXXGiải nhất ngày35925
3206/12/202184789035XXXGiải nhất ngày20317
3305/12/202184776420XXXGiải nhất ngày23186
3404/12/202184936060XXXGiải nhất ngày26408
3503/12/202184934749XXXGiải nhất ngày1243
3602/12/202184776418XXXGiải nhất ngày21650
3701/12/202184902179XXXGiải nhất ngày32867
3830/11/202184702211XXXGiải nhất ngày20533
3929/11/202184789035XXXGiải nhất ngày31631
4028/11/202184776420XXXGiải nhất ngày16850
4127/11/2021Giải nhất ngày
4226/11/202184938563XXXGiải nhất ngày575
4325/11/202184776418XXXGiải nhất ngày30343
4424/11/202184902179XXXGiải nhất ngày21296
4523/11/202184702211XXXGiải nhất ngày21016
4622/11/202184789035XXXGiải nhất ngày20154
4721/11/202184776420XXXGiải nhất ngày31630
4820/11/202184936060XXXGiải nhất ngày23256
4919/11/202184902179XXXGiải nhất ngày44221
5018/11/202184776418XXXGiải nhất ngày22259
5117/11/202184776467XXXGiải nhất ngày23536
5216/11/202184702211XXXGiải nhất ngày21768
5315/11/202184789035XXXGiải nhất ngày22179
5414/11/202184776420XXXGiải nhất ngày29605
5513/11/202184936060XXXGiải nhất ngày21110
5612/11/202184902179XXXGiải nhất ngày38213
5711/11/202184776418XXXGiải nhất ngày23979
5810/11/202184776467XXXGiải nhất ngày16425
5909/11/202184702211XXXGiải nhất ngày30258
6008/11/202184789035XXXGiải nhất ngày19393
6107/11/202184936060XXXGiải nhất ngày27271
6206/11/202184902179XXXGiải nhất ngày26725
6305/11/202184901695XXXGiải nhất ngày728
6404/11/202184776418XXXGiải nhất ngày30381
6503/11/202184776467XXXGiải nhất ngày22910
6602/11/202184702211XXXGiải nhất ngày24392
6701/11/202184902179XXXGiải nhất ngày24295
6831/10/202184776420XXXGiải nhất ngày23070
6930/10/202184936060XXXGiải nhất ngày22070
7029/10/202184795065XXXGiải nhất ngày1766
7128/10/202184776418XXXGiải nhất ngày27100
7227/10/202184902179XXXGiải nhất ngày27617
7326/10/202184702211XXXGiải nhất ngày30350
7425/10/202184789035XXXGiải nhất ngày25781
7524/10/202184776420XXXGiải nhất ngày21022
7623/10/202184936060XXXGiải nhất ngày20972
7722/10/202184902179XXXGiải nhất ngày45456
7821/10/202184776418XXXGiải nhất ngày30588
7920/10/202184776467XXXGiải nhất ngày30253
8019/10/202184702211XXXGiải nhất ngày30231
8118/10/202184789035XXXGiải nhất ngày30362
8217/10/202184776420XXXGiải nhất ngày31094
8316/10/202184936060XXXGiải nhất ngày30172
8415/10/202184902179XXXGiải nhất ngày40879
8514/10/202184776418XXXGiải nhất ngày30500
8613/10/202184776467XXXGiải nhất ngày30424
8712/10/202184702211XXXGiải nhất ngày30228
8811/10/202184789035XXXGiải nhất ngày30228
8910/10/202184776420XXXGiải nhất ngày31296
9009/10/202184936060XXXGiải nhất ngày30800
9108/10/202184902179XXXGiải nhất ngày45116