Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 15 (từ 10/09/2020 đến hết 06/01/2021)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
128/11/202084902179XXXGiải nhất ngày73299
227/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30117
326/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30120
425/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30138
524/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30127
623/11/202084902179XXXGiải nhất ngày76008
722/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30179
821/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30146
920/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30131
1019/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30125
1118/11/202084902179XXXGiải nhất ngày48407
1217/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30140
1316/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30101
1415/11/202084904016XXXGiải nhất ngày30113
1514/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30181
1613/11/202084902179XXXGiải nhất ngày47781
1712/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30139
1811/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30101
1910/11/202084904659XXXGiải nhất ngày30164
2009/11/202084936060XXXGiải nhất ngày30122
2108/11/202084902179XXXGiải nhất ngày46896
2207/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30130
2306/11/202084934504XXXGiải nhất ngày30437
2405/11/202084902179XXXGiải nhất ngày30247
2504/11/202084934343XXXGiải nhất ngày30120
2603/11/202084902179XXXGiải nhất ngày68334
2702/11/202084904016XXXGiải nhất ngày41795
2801/11/202084936196XXXGiải nhất ngày30992
2931/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30183
3030/10/202084904978XXXGiải nhất ngày49483
3129/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30101
3228/10/202084783914XXXGiải nhất ngày9000
3327/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30153
3426/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30069
3525/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47067
3624/10/202084904016XXXGiải nhất ngày30078
3723/10/202084936196XXXGiải nhất ngày30070
3822/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30232
3921/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30142
4020/10/202084904978XXXGiải nhất ngày49767
4119/10/202084939535XXXGiải nhất ngày30000
4218/10/202084902179XXXGiải nhất ngày30167
4317/10/202084936196XXXGiải nhất ngày27083
4416/10/202084793152XXXGiải nhất ngày16500
4515/10/202084904016XXXGiải nhất ngày30083
4614/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47230
4713/10/202084932408XXXGiải nhất ngày19980
4812/10/202084904532XXXGiải nhất ngày30000
4911/10/202084905618XXXGiải nhất ngày4990
5010/10/202084934214XXXGiải nhất ngày21000
5109/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47502
5208/10/202084904978XXXGiải nhất ngày44979
5307/10/202084904978XXXGiải nhất ngày48927
5406/10/202084904978XXXGiải nhất ngày48993
5505/10/202084904978XXXGiải nhất ngày50104
5604/10/202084904978XXXGiải nhất ngày50021
5703/10/202084904978XXXGiải nhất ngày50072
5802/10/202084904978XXXGiải nhất ngày51436
5901/10/202084904978XXXGiải nhất ngày47181
6030/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47488
6129/09/202084936010XXXGiải nhất ngày30360
6228/09/202084904978XXXGiải nhất ngày48394
6327/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47101
6426/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47683
6525/09/202084904978XXXGiải nhất ngày47299
6624/09/202084904978XXXGiải nhất ngày48263
6723/09/202084904978XXXGiải nhất ngày46376
6822/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30165
6921/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30118
7020/09/202084904016XXXGiải nhất ngày37117
7119/09/202084934349XXXGiải nhất ngày30096
7218/09/202084904978XXXGiải nhất ngày49610
7317/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30109
7416/09/202084934349XXXGiải nhất ngày30096
7515/09/202084934342XXXGiải nhất ngày30117
7614/09/202084936060XXXGiải nhất ngày30100
7713/09/202084904978XXXGiải nhất ngày50221
7812/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30086
7911/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30146
8010/09/202084902179XXXGiải nhất ngày30125