Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 10 (từ 16/06/2019 – 16/09/2019)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
119/07/201984936867XXXGiải nhất ngày2055
218/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1785
317/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1810
416/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1811
515/07/201984777387XXXGiải nhất ngày1885
614/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1807
713/07/201984788780XXXGiải nhất ngày35
812/07/201984705161XXXGiải nhất ngày1508
911/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1800
1010/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1859
1109/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1797
1208/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1793
1307/07/201984935014XXXGiải nhất ngày97
1406/07/201984936867XXXGiải nhất ngày1790
1505/07/201984777387XXXGiải nhất ngày1738
1604/07/201984788029XXXGiải nhất ngày1718
1703/07/201984782485XXXGiải nhất ngày1783
1802/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1789
1901/07/201984902179XXXGiải nhất ngày1838
2030/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1801
2129/06/201984931759XXXGiải nhất ngày1129
2228/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1725
2327/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1728
2426/06/201984782485XXXGiải nhất ngày1776
2525/06/201984907936XXXGiải nhất ngày62
2624/06/201984705161XXXGiải nhất ngày137
2723/06/201984936867XXXGiải nhất ngày1
2822/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1
2921/06/201984902179XXXGiải nhất ngày2
3020/06/201984705161XXXGiải nhất ngày2
3119/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1
3218/06/201984902179XXXGiải nhất ngày1
3317/06/201984936238XXXGiải nhất ngày3
3416/06/201984902198XXXGiải nhất ngày4