Danh sách trúng thưởng

Chuyển tiền đến bạn vô hạn Lì Xì

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 6 (từ 25/04/2018 đến 24/07/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm/Mã đội bóng Mô tả
12018-05-21841222352XXXGiải nhất ngày14486Tổng điểm xếp thứ 3
2841222352XXXGiải khuyến khích7HÀN QUỐC
32018-05-20841288406XXXGiải nhất ngày12850Tổng điểm xếp thứ 3
4841288406XXXGiải khuyến khích2BRAZIL
52018-05-19841222352XXXGiải nhất ngày11797Tổng điểm xếp thứ 3
6841288406XXXGiải khuyến khích8SAUDI ARABIA
72018-05-18841222352XXXGiải nhất ngày13019Tổng điểm xếp thứ 3
8841288406XXXGiải khuyến khích3IRAN
92018-05-1784931758XXXGiải nhất ngày8211Tổng điểm xếp thứ 3
10841268739XXXGiải khuyến khích5MEXICO
112018-05-1684936867XXXGiải nhất ngày8715Tổng điểm xếp thứ 3
1284937106XXXGiải khuyến khích8SAUDI ARABIA
132018-05-15841222348XXXGiải nhất ngày14379Tổng điểm xếp thứ 3
14841219420XXXGiải khuyến khích9ĐỨC
152018-05-14841282485XXXGiải nhất ngày15519Tổng điểm xếp thứ 3
16841268739XXXGiải khuyến khích2BRAZIL
172018-05-13841227387XXXGiải nhất ngày13976Tổng điểm xếp thứ 3
18841268739XXXGiải khuyến khích3IRAN
192018-05-1284936423XXXGiải nhất ngày13744Tổng điểm xếp thứ 3
2084936423XXXGiải khuyến khích1NGA
212018-05-1184902179XXXGiải nhất ngày15316Tổng điểm xếp thứ 3
2284902179XXXGiải khuyến khích31AUSTRALIA
232018-05-1084902179XXXGiải nhất ngày15899Tổng điểm xếp thứ 3
2484902179XXXGiải khuyến khích25TUNISIA
252018-05-0984902179XXXGiải nhất ngày15379Tổng điểm xếp thứ 3
2684902179XXXGiải khuyến khích3IRAN
272018-05-0884902179XXXGiải nhất ngày16612Tổng điểm xếp thứ 3
2884902179XXXGiải khuyến khích9ĐỨC
292018-05-07841219420XXXGiải nhất ngày12397Tổng điểm xếp thứ 3
3084936867XXXGiải khuyến khích1NGA
312018-05-0684936423XXXGiải nhất ngày15748Tổng điểm xếp thứ 3
3284936423XXXGiải khuyến khích2BRAZIL
332018-05-0584937106XXXGiải nhất ngày15345Tổng điểm xếp thứ 3
3484937106XXXGiải khuyến khích7HÀN QUỐC
352018-05-0484937106XXXGiải nhất ngày13656Tổng điểm xếp thứ 3
3684904659XXXGiải khuyến khích18BỒ ĐÀO NHA
372018-05-03841222348XXXGiải nhất ngày13977Tổng điểm xếp thứ 3
38841222348XXXGiải khuyến khích5MEXICO
392018-05-0284936196XXXGiải nhất ngày8552Tổng điểm xếp thứ 3
40841222348XXXGiải khuyến khích1NGA
412018-05-0184934639XXXGiải nhất ngày10830Tổng điểm xếp thứ 3
42841214545XXXGiải khuyến khích2BRAZIL
432018-04-3084903244XXXGiải nhất ngày9400Tổng điểm xếp thứ 3
44841214545XXXGiải khuyến khích8SAUDI ARABIA
452018-04-29841288406XXXGiải nhất ngày7229Tổng điểm xếp thứ 3
46841288406XXXGiải khuyến khích8SAUDI ARABIA
472018-04-2884934639XXXGiải nhất ngày7959Tổng điểm xếp thứ 3
48841288406XXXGiải khuyến khích6BỈ
492018-04-2784903244XXXGiải nhất ngày9176Tổng điểm xếp thứ 3
5084936867XXXGiải khuyến khích29THỤY ĐIỂN
512018-04-2684936867XXXGiải nhất ngày14186Tổng điểm xếp thứ 3
52841219420XXXGiải khuyến khích9ĐỨC
532018-04-2584936867XXXGiải nhất ngày14014Tổng điểm xếp thứ 3
54841219420XXXGiải khuyến khích28CROATIA

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 5 (từ 25/01/2018 đến 24/04/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Mô tả giải thưởng Mã con giáp Tên con giáp
12018-04-24841263435XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG8MÙI
2841263435XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
32018-04-2384931758XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
4841227387XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
52018-04-2284931758XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
684931758XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
72018-04-21841263435XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG4MÃO
884939194XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
92018-04-20841263431XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG7NGỌ
10841263431XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
112018-04-19841263431XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG9THÂN
12841263431XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
132018-04-18841229174XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG8MÙI
14841229174XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
152018-04-17841229174XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG6TỴ
16841229174XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
172018-04-1684901760XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG9THÂN
1884901760XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
192018-04-15841205161XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
20841205161XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
212018-04-1484939194XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
22841268739XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
232018-04-1384936423XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
2484901756XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC11TUẤT
252018-04-1284936423XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
26841226838XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
272018-04-11841282485XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
28841227387XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
292018-04-10841282485XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
30841223720XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
312018-04-0984936867XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG10DẬU
32841228234XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
332018-04-0884936867XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG2SỬU
34841268774XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
352018-04-0784936867XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG1
3684936867XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC6TỴ
372018-04-06841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG7NGỌ
38841282799XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
392018-04-05841282485XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG2SỬU
40841282485XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
412018-04-04841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
42841282403XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC8MÙI
432018-04-03841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG2SỬU
44841223265XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC10DẬU
452018-04-02841282485XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG2SỬU
46841288021XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
472018-04-01841282485XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG2SỬU
48841268150XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
492018-03-3184939194XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG2SỬU
50841205161XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC10DẬU
512018-03-30841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
52841204084XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
532018-03-29841283880XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG3DẦN
54841283880XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
552018-03-2884936196XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG9THÂN
5684937106XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
572018-03-2784937106XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
5884936196XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
592018-03-26841282485XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
60841268739XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
612018-03-25841217796XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG1
62841206171XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
632018-03-24841217796XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG9THÂN
64841222348XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
652018-03-23841225600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
66841228229XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
672018-03-22841214545XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG7NGỌ
68841214545XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
692018-03-21841288406XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
70841222365XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
712018-03-20841288406XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
72841288406XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
732018-03-19841224433XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
74841288029XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
752018-03-18841224433XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
76841224433XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
772018-03-17841269646XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG6TỴ
78841269646XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
792018-03-16841222352XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
8084901756XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
812018-03-15841282485XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
82841282485XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
832018-03-1484931737XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG4MÃO
84841288383XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
852018-03-13841223265XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG10DẬU
86841223265XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC8MÙI
872018-03-12841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG4MÃO
88841282403XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
892018-03-11841282403XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG4MÃO
90841282403XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
912018-03-10841268774XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
92841222352XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
932018-03-09841268774XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
9484938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
952018-03-08841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
96841282403XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
972018-03-0784898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
98841222352XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
992018-03-06841268774XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10084934815XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
1012018-03-0584898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10284938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
1032018-03-04841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10484934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1052018-03-03841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10684934693XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC6TỴ
1072018-03-02841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10884934693XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC6TỴ
1092018-03-0184898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
11084934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1112018-02-2884936867XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
112841223300XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
1132018-02-2784936867XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
114841223300XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
1152018-02-26841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
116841282403XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
1172018-02-25841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
11884936196XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
1192018-02-24841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
12084936196XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
1212018-02-23841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
12284936196XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC10DẬU
1232018-02-22841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
12484938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
1252018-02-21841228234XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
12684904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
1272018-02-20841228234XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
12884936196XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC8MÙI
1292018-02-19841282403XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
130841262010XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
1312018-02-18841228234XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
132841262010XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC6TỴ
1332018-02-17841282403XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
13484932636XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
1352018-02-1684898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
13684904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
1372018-02-1584898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
13884934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1392018-02-14841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
14084934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1412018-02-13841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
14284934693XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC6TỴ
1432018-02-1284898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
144841223720XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1452018-02-1184898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
14684934689XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
1472018-02-1084898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
14884934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1492018-02-0984898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
15084936052XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
1512018-02-08841282403XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
15284904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
1532018-02-0784898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
15484938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
1552018-02-0684898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
15684904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
1572018-02-0584898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
15884934689XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
1592018-02-0484898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
16084936052XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
1612018-02-0384898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
16284934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1632018-02-0284898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
16484934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1652018-02-0184898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
16684934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1672018-01-3184898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
16884904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
1692018-01-3084898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
17084934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1712018-01-2984898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
17284936052XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
1732018-01-2884898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
17484904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
1752018-01-2784898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
17684936052XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
1772018-01-2684904603XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG9THÂN
17884938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
1792018-01-2584904603XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG2SỬU
18084934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO