Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 17 (từ 09/04/2021- 09/07/2021)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Tổng điểm
114/06/202184936060XXXGiải nhất ngày30145
213/06/202184902179XXXGiải nhất ngày43671
312/06/202184702211XXXGiải nhất ngày30296
411/06/202184789035XXXGiải nhất ngày30419
510/06/202184776420XXXGiải nhất ngày30067
609/06/202184936060XXXGiải nhất ngày30446
708/06/202184902179XXXGiải nhất ngày50150
807/06/202184702211XXXGiải nhất ngày32148
906/06/202184789035XXXGiải nhất ngày30089
1005/06/202184776420XXXGiải nhất ngày30653
1104/06/202184936060XXXGiải nhất ngày30202
1203/06/202184902179XXXGiải nhất ngày42495
1302/06/202184702211XXXGiải nhất ngày30264
1401/06/202184789035XXXGiải nhất ngày34036
1531/05/202184776420XXXGiải nhất ngày30138
1630/05/202184936060XXXGiải nhất ngày41060
1729/05/202184902179XXXGiải nhất ngày47710
1828/05/202184702211XXXGiải nhất ngày31057
1927/05/202184776420XXXGiải nhất ngày30785
2026/05/202184902179XXXGiải nhất ngày42223
2125/05/202184936060XXXGiải nhất ngày30936
2224/05/202184902179XXXGiải nhất ngày47174
2323/05/202184902179XXXGiải nhất ngày32139
2422/05/202184789035XXXGiải nhất ngày30546
2521/05/202184776420XXXGiải nhất ngày30385
2620/05/202184936060XXXGiải nhất ngày30856
2719/05/202184902179XXXGiải nhất ngày46017
2818/05/202184702211XXXGiải nhất ngày30566
2917/05/202184789035XXXGiải nhất ngày30418
3016/05/202184776420XXXGiải nhất ngày30243
3115/05/202184936060XXXGiải nhất ngày31118
3214/05/202184902179XXXGiải nhất ngày48313
3313/05/202184702211XXXGiải nhất ngày30105
3412/05/202184902179XXXGiải nhất ngày32102
3511/05/202184776420XXXGiải nhất ngày30649
3610/05/202184936060XXXGiải nhất ngày30989
3709/05/202184902179XXXGiải nhất ngày46967
3808/05/202184702211XXXGiải nhất ngày37798
3907/05/202184789035XXXGiải nhất ngày30461
4006/05/202184776420XXXGiải nhất ngày31463
4105/05/202184902179XXXGiải nhất ngày44573
4204/05/202184902179XXXGiải nhất ngày54646
4303/05/202184702211XXXGiải nhất ngày32973
4402/05/202184789035XXXGiải nhất ngày31077
4501/05/202184776420XXXGiải nhất ngày30481
4630/04/202184936060XXXGiải nhất ngày31098
4729/04/202184902179XXXGiải nhất ngày48698
4828/04/202184702211XXXGiải nhất ngày30665
4927/04/202184789035XXXGiải nhất ngày31607
5026/04/202184776420XXXGiải nhất ngày30331
5125/04/202184936060XXXGiải nhất ngày30047
5224/04/202184902179XXXGiải nhất ngày45907
5323/04/202184702211XXXGiải nhất ngày30177
5422/04/202184789035XXXGiải nhất ngày30841
5521/04/202184776420XXXGiải nhất ngày31005
5620/04/202184936060XXXGiải nhất ngày30950
5719/04/202184902179XXXGiải nhất ngày41252
5818/04/202184702211XXXGiải nhất ngày35523
5917/04/202184789035XXXGiải nhất ngày30656
6016/04/202184776420XXXGiải nhất ngày30531
6115/04/202184936060XXXGiải nhất ngày30477
6214/04/202184902179XXXGiải nhất ngày46831
6313/04/202184772352XXXGiải nhất ngày30251
6412/04/202184789035XXXGiải nhất ngày30470
6511/04/202184776420XXXGiải nhất ngày31335
6610/04/202184936060XXXGiải nhất ngày30232
6709/04/202184902179XXXGiải nhất ngày47189