Chuyển tiền nhận thưởng

Chuyển tiền đến bạn vô hạn Lì Xì
A. Giảm phí chuyển tiền
I. Giới thiệu:
Từ ngày 07/02/2018, Dịch vụ Lì Xì có chương trình giảm phí chuyển tiền chỉ còn 10%. Theo đó, khách hàng chuyển tiền khi thực hiện giao dịch thành công, sẽ tính phí bằng 10% giá trị của giao dịch thực hiện thay vì 15% như trước đó.