thể lệ trò chơi Lì Xì
Thời gian

Từ ngày 22/10/2017

Cách chơi

LX <số_bình_chọn> gửi 9368.
Nhắn tin để cướp lượt và bình chọn số Lì Xì.

Chiến thắng dễ dàng

Thuê bao giữ Lì Xì lâu nhất trong ngày sẽ giành giải nhất ngày.