thể lệ trò chơi Lì Xì
Thời gian

Từ ngày 25/01/2018 đến hết ngày 24/04/2018

Cách chơi

LX <mã_số_con_giáp> gửi 9368.
Nhắn tin để cướp lượt và bình chọn số Lì Xì.

Chiến thắng dễ dàng

Thuê bao bình chọn NHIỀU NHẤT VÀ SỚM NHẤT cho CON GIÁP được bình chọn NHIỀU NHẤT VÀ SỚM NHẤT sẽ giành giải nhất ngày.