thể lệ trò chơi Lì Xì
Thời gian

Từ ngày 25/04/2018 đến hết ngày 24/07/2018

Cách chơi

LX <mã_số_đội_bóng> gửi 9368.
Nhắn tin để cướp lượt và bình chọn Đội bóng yêu thích.

Chiến thắng dễ dàng

Thuê bao có TỔNG thời gian giữ LÌ XÌ nhiều THỨ BA trong ngày sẽ giành giải nhất ngày.