THỂ LỆ TRÒ CHƠI LÌ XÌ - MOBIFONE

 • Tên trò chơi: Trò chơi Lì Xì
 • Thời gian thực hiện:
  • Từ ngày 25/01/2018 đến hết ngày 24/04/2018
 • Đầu số dịch vụ: 9368
 • Cú pháp chơi game:
  • LX <mã_số_con_giáp>
  • mã_số_con_giáp là số nằm trong khoảng từ 1 đến 12 tương ứng với 12 CON GIÁP như sau:
  • LX 1 để bình chọn cho
  • LX 2 để bình chọn cho SỬU
  • LX 3 để bình chọn cho DẦN
  • LX 4 để bình chọn cho MÃO
  • LX 5 để bình chọn cho THÌN
  • LX 6 để bình chọn cho TỴ
  • LX 7 để bình chọn cho NGỌ
  • LX 8 để bình chọn cho MÙI
  • LX 9 để bình chọn cho THÂN
  • LX 10 để bình chọn cho DẬU
  • LX 11 để bình chọn cho TUẤT
  • LX 12 để bình chọn cho HỢI
 • Giá cước dịch vụ:
  • Miễn phí đăng ký lần đầu, được tặng 3 lượt chơi miễn phí sau khi đăng ký, gia hạn thành công.
  • Gói ngày: 3,000đ/ ngày, tự động gia hạn
  • Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.
  • Hết lượt chơi miễn phí: 1,000đ/ lượt chơi.
 • Kênh dịch vụ:
 • Phạm vi: Toàn quốc
 • Đối tượng:
  • Thuê bao trả trước chính chủ và trả sau hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone trong thời gian diễn ra trò chơi.
  • Cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone không được tham gia chương trình.
 • Giới hạn thời gian chơi:
  • Diễn ra từ 08h00 đến 22h00 hàng ngày.
  • Với mỗi 1 thuê bao tham gia game Lì Xì thì 2 lượt chơi liên tiếp phải cách nhau tối thiểu 60 giây.
 • Cơ cấu giải thưởng:
  • Tên giải: Giải NHẤT NGÀY
  • Số lượng giải: 1 giải/ ngày
  • Giá trị giải: lì xì 200.000đ/ giải
  • Tên giải: Giải KHUYẾN KHÍCH ngày
  • Số lượng giải: 1 giải/ ngày
  • Giá trị giải: lì xì 100.000đ/ giải
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ VÀNG chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 10.000.000 VNĐ/ giải
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ BẠC chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 5.000.000 VNĐ/ giải
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ ĐỒNG chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 3.000.000 VNĐ/ giải
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 10 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 100.000 VNĐ/ kỳ
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 9 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 200.000 VNĐ/ kỳ
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 8 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 300.000 VNĐ/ kỳ
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 7 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 400.000 VNĐ/ kỳ
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 6 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 500.000 VNĐ/ kỳ
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 5 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 600.000 VNĐ/ kỳ
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 4 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 700.000 VNĐ/ kỳ
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 3 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 800.000 VNĐ/ kỳ
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 2 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 900.000 VNĐ/ kỳ
  • Tên giải: Giải LÌ XÌ MAY MẮN 1 chung cuộc
  • Số lượng giải: 1 giải/ kỳ
  • Giá trị giải: 1.000.000 VNĐ/ kỳ
 • Khuyến mại:
  • Tặng ngay 2 lượt chơi miễn phí Game Lì Xì đối với thuê bao đăng ký thành công lần đầu dịch vụ chuyển tiền Lì Xì.
  • Tặng ngay 1 lượt chơi miễn phí Game Lì Xì đối với thuê bao thực hiện chuyển tiền Lì Xì thành công đầu tiên mỗi ngày.
 • Ghi chú:
  • Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Lượt chơi được tặng miễn phí chỉ có giá trị sử dụng trong ngày.
 • Thuê bao thuộc đối tượng của trò chơi tham gia bằng cách sử dụng điện thoại di động, soạn tin nhắn theo cú pháp của chương trình và gửi tới số 9368.
 • Vào cuối mỗi ngày, hệ thống sẽ tự động tổng kết số lượt bình chọn các CON GIÁP. CON GIÁP có số lượt bình chọn NHIỀU NHẤT sẽ được chọn làm CON GIÁP VÀNG.
 • Trường hợp có nhiều CON GIÁP cùng có số lượt bình chọn NHIỀU NHẤT thì CON GIÁP NÀO được bình chọn SỚM NHẤT sẽ được chọn làm CON GIÁP VÀNG.
 • Thuê bao bình chọn NHIỀU NHẤT cho CON GIÁP VÀNG sẽ đạt giải NHẤT NGÀY.
 • Trường hợp có nhiều thuê bao có cùng số lượt bình chọn cho CON GIÁP VÀNG thì thuê bao nào có lượt bình chọn SỚM NHẤT cho CON GIÁP VÀNG sẽ đạt giải NHẤT NGÀY.
 • Vào cuối mỗi ngày, hệ thống sẽ tự động tổng kết số lượt bình chọn các CON GIÁP. CON GIÁP có số lượt bình chọn ÍT NHẤT sẽ được chọn làm CON GIÁP BẠC.
 • Trường hợp có nhiều CON GIÁP cùng có số lượt bình chọn ÍT NHẤT thì CON GIÁP NÀO được bình chọn SỚM NHẤT sẽ được chọn làm CON GIÁP BẠC.
 • Thuê bao bình chọn NHIỀU NHẤT cho CON GIÁP BẠC sẽ đạt giải KHUYẾN KHÍCH NGÀY.
 • Trường hợp có nhiều thuê bao có cùng số lượt bình chọn cho CON GIÁP BẠC thì thuê bao nào có lượt bình chọn SỚM NHẤT cho CON GIÁP BẠC sẽ đạt giải KHUYẾN KHÍCH NGÀY.
 • Vào cuối kỳ, hệ thống sẽ tự động tổng hợp TỔNG THỜI GIAN giữ Lì Xì của các thuê bao sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
 • Trường hợp các thuê bao có cùng TỔNG THỜI GIAN giữ Lì Xì thì thuê bao nào đạt mốc sớm hơn sẽ xếp trước.
 • Thuê bao đứng thứ 28 sẽ giành giải LÌ XÌ VÀNG chung cuộc.
 • Vào cuối kỳ, hệ thống sẽ tự động tổng hợp TỔNG THỜI GIAN giữ Lì Xì của các thuê bao sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
 • Trường hợp các thuê bao có cùng TỔNG THỜI GIAN giữ Lì Xì thì thuê bao nào đạt mốc sớm hơn sẽ xếp trước.
 • Thuê bao đứng thứ 18 sẽ giành giải LÌ XÌ BẠC chung cuộc.
 • Vào cuối kỳ, hệ thống sẽ tự động tổng hợp TỔNG THỜI GIAN giữ Lì Xì của các thuê bao sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
 • Trường hợp các thuê bao có cùng TỔNG THỜI GIAN giữ Lì Xì thì thuê bao nào đạt mốc sớm hơn sẽ xếp trước.
 • Thuê bao đứng thứ 8 sẽ giành giải LÌ XÌ ĐỒNG chung cuộc.
 • Vào cuối kỳ, hệ thống sẽ tự động tổng hợp TỔNG THỜI GIAN giữ Lì Xì của các thuê bao sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
 • Trường hợp các thuê bao có cùng TỔNG THỜI GIAN giữ Lì Xì thì thuê bao nào đạt mốc sớm hơn sẽ xếp trước.
 • Thuê bao đứng thứ 1 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 10
 • Thuê bao đứng thứ 2 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 9
 • Thuê bao đứng thứ 3 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 8
 • Thuê bao đứng thứ 4 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 7
 • Thuê bao đứng thứ 5 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 6
 • Thuê bao đứng thứ 6 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 5
 • Thuê bao đứng thứ 7 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 4
 • Thuê bao đứng thứ 8 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 3
 • Thuê bao đứng thứ 9 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 2
 • Thuê bao đứng thứ 10 sẽ giành giải LÌ XÌ MAY MẮN 1
 • Sau khi tổng kết hàng ngày, ban tổ chức sẽ tự động nhắn tin thông báo kết quả cho thuê bao trúng giải NHẤT NGÀY và giải KHUYẾN KHÍCH NGÀY từ đầu số 9368.
 • Các thuê bao trúng giải NHẤT NGÀY, giải KHUYẾN KHÍCH NGÀY và các giải MAY MẮN CHUNG CUỘC được trả thưởng theo quy định chung của MobiFone.
 • Đối với GIẢI LÌ XÌ VÀNG, BẠC, ĐỒNG chung cuộc Ban Tổ Chức trò chơi sẽ xác minh các thông tin của thuê bao trúng các giải LÌ XÌ VÀNG BẠC, ĐỒNG chung cuộc(tên, tuổi, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, ...) bằng hình thức gọi điện thoại đến số thuê bao và yêu cầu thuê bao gửi các thông tin liên quan. Tần suất và thời gian gọi điện thoại tối đa cho một thuê bao là 02 lần một ngày, trong 03 ngày làm việc liên tục, trong khoảng thời gian từ 8h00 sáng tới 20h00 tối. Các thuê bao được xác nhận chính chủ tùy theo loại thuê bao. Đối với thuê bao cá nhân cần gửi bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu, đối với thuê bao doanh nghiệp cần gửi: Chứng minh thư nhân dân (Bản sao công chứng), Giấy giới thiệu cơ quan (có dấu), Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, công ty sở hữu Sim (Bản sao công chứng). Thông tin của thuê bao chính chủ phải được đăng ký trước ngày tham gia phiên chơi. Ban tổ chức sẽ kiểm tra thông tin khách hàng cung cấp với thông tin ghi nhận trên hệ thống của Mobifone để đảm bảo chính xác.
 • Vào thời điểm trả thưởng, thuê bao trúng giải (bao gồm cả GIẢI NGÀY và GIẢI CHUNG CUỘC) phải đang ở trạng thái hoạt động 2 chiều.
 • Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm nào liên quan tới việc không thể trả thưởng cho thuê bao trúng giải NHẤT NGÀY,giải KHUYẾN KHÍCH NGÀY và các giải MAY MẮN CHUNG CUỘC do lỗi của thuê bao như không nạp tiền trực tiếp được cho thuê bao, thuê bao bị khóa, không liên lạc được,... Sau 15 ngày kể từ ngày thuê bao tham gia trò chơi giành chiến thắng nếu Ban Tổ Chức không thể liên hệ và/hoặc không thể trao thưởng được thì phần thưởng không trao được sẽ thu hồi xử lý theo quy định.
 • Các thuê bao tham gia trò chơi không được sử dụng bất kỳ thiết bị tự động nhắn tin, trả lời nào hoặc bất kỳ phương thức nào khác để gửi tin nhắn, mà không phải là gửi bằng điện thoại di động, các trường hợp nghi ngờ sẽ bị từ chối xử lý.
 • MobiFone có quyền chủ động loại bỏ, hạn chế lại quyền tham gia tương tác chương trình với bất kỳ thuê bao tham gia nào bị nghi ngờ chơi game gian lận, sử dụng những thiết bị hỗ trợ nhắn tin tự động hoặc vi phạm các quy định trong quá trình tham gia trò chơi mà không phải thông báo cho những thuê bao này.
 • MobiFone không chịu trách nhiệm với các tranh chấp (nếu có) liên quan đến quyền sở hữu số thuê bao di động trúng giải.
 • Đối với giải ngày, thời gian tiếp nhận khiếu nại tối đa 02 ngày sau khi kết thúc trò chơi. Ngoài thời gian này không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào của thuê bao.
 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, nếu khách hàng trúng thưởng giải chung cuộc không đến làm thủ tục nhận thưởng với bất cứ lý do nào, thì khách hàng đó sẽ không được nhận thưởng. Giải thưởng sẽ được hoàn lại cho Ban tổ chức.
 • Thời hạn cuối cùng ban tổ chức trao thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.